Tvoříme budoucnost novou kvalitou spolupráce.

"Nová" kvalita spolupráce, tak jak ji chápeme my, vůbec nová není.
Její principy v sobě nosíme od nepaměti. Jen se s ní zatím běžně nesetkáváme. Ale její charakteristiky se v praxi objevují čím dál víc,
jak si uvědomujeme jejich sílu a nezbytnost pro naši další existenci.

Nová kvalita spolupráce je založená na důvěře, otevřenosti, osobní zodpovědnosti a sdílení moci v přirozené hierarchii znalostí a zkušeností.

Umožňuje lidem společně nacházet řešení a vytvářet postupy
a myšlenky, které respektují 
a v co nejvyšší míře naplňují potřeby 
celku i jednotlivců bez toho, aby ubližovaly. 

Základním předpokladem takové spolupráce je schopnost vymanit se z pout ega, oprostit se od potřeby prosadit svůj názor a místo toho hluboce naslouchat se záměrem porozumět. Druhým, sobě, svému okolí, přírodě, systému, v němž žijeme.

Schopnost naslouchat hlasu srdce a uplatňovat naplno své talenty, zkušenosti a rozum v jeho službě, vytváří výsledky, které by jinak nemohly vzniknout. 

Láska je nejmocnější tvůrčí a léčivou silou. Proto jsou empatie, soucit, laskavost a respekt klíčovými charakteristikami nové kvality spolupráce. Stejně tak i přirozenost, hravost a radost.

S čím vám můžeme pomoct

Co vás můžeme naučit

Formou dlouhodobého provázení, mentoringu, workshopů, kurzů nebo třeba jen jedné konzultace vás podpoříme na cestě
ke smysluplné, zdravé a plody nesoucí spolupráci bez mocenské hierarchie a nadbytečné kontroly.  Pomůžeme vám:

 • Ujasnit si, jak chcete, aby vaše organizace nebo tým fungovaly.
 • Definovat organizační strukturu potřebnou pro zdravé fungování svobodné/samořízené organizace či týmu.
 • Popsat role a vazby mezi nimi, rozdělit pravomoci a rozhodování.
 • Posílit důvěru a vztahy mezi lidmi.
 • Vnést do komunikace naslouchání, upřímnost, respekt
  a otevřenost mysli i srdce.
 • Nastavit pravidelné sdílecí a vyhodnocovací schůzky a setkání formou poradního kruhu a retrospektivy.

Formou na míru připravených nebo veřejných kurzů a workshopů
vás naučíme:

 • Facilitovat schůzky, porady a setkání formami, které umožňují řešit konflikty, podporovat spolupráci a vztahy a nalézat optimální postupy a řešení.
   
 • Naslouchat srdcem pro porozumění bez odsuzování, mluvit
  ze srdce - otevřeně, v důvěře, pravdivě. 
   
 • Porozumět svým emocím a pracovat s nimi tak, aby vám pomáhaly a ne škodily. 
   
 • Tvořit a realizovat vize a projekty metodou Dragon Dreaming.

O co se rádi podělíme

O zkušenosti ze spolupráce postavené na partnerství a sdílení moci.
O to, jaké přínosy a výzvy taková spolupráce přináší, a jak je řešíme
my sami a naši klienti. O to, proč je nutné a dobré těmito výzvami projít i jak je využít pro svůj vnitřní vývoj a rozvoj spolupráce.

O své zkušenosti a praxi na cestě k vnímání a prožívání existence
v napojení na svou duchovní podstatu a její vedení. Na cestě
k vnitřnímu klidu, bezpodmínečné lásce, vděčnosti a důvěře.
K životu v plynutí a zároveň připravenosti konat to, k čemu se
cítíme vnitřně vedení.