Co je Dragon Dreaming a kde se s ním můžete seznámit

Dragon Dreaming je komplexní a zároveň jednoduchá filozofie, metoda projektového designu, organizační nástroj
i způsob uvažování a žití.
*
Vychází ze systémových přístupů a permakulturní etiky,
je inspirovaný aboridžinskou kulturou.
*
Pomáhá tvořit úspěšné, dlouhodobě udržitelné projekty. 
*
Pracuje s principy, které respektují potřeby všech zúčastněných a řeší dopad projektu na jednotlivce, společenství i planetu.
 

Napomáhá nové kvalitě a formám spolupráce založeným 
na tealových principech samořízení, udržitelnosti
a službě celku. 
*
Posiluje svobodu a zodpovědnost. Podporuje zapojení lidí, sounáležitost a přirozenou motivaci.
*
Napomáhá sebepoznání, posiluje duchovní aspekt rozvoje osobnosti.
*
Prohlubuje naši schopnost naslouchat rozumu i intuici a zapojit emoce a fantazii. Odhaluje tvůrčí sílu snění.

Metodu a filozofii Dragon Dreamingu pomáháme šířit
v různých typech organizací, protože je v souladu s naší snahou tvořit novou kvalitu a formy spolupráce založené
na zodpovědnosti, smysluplnosti, sdílení moci a otevřenosti mysli a srdce. 

Aktivně spolupracujeme s Martinem Halířem, jedním z hlavních propagátorů Dragon Dreamingu v Česku. Poslechněte si rozhovor, v němž Martin metodu představuje.

Zveme vás na zážitkový workshop, na němž se seznámíte s filozofií a nástroji metody Dragon Dreaming

Pokud se nás chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

E-mail: eva.vejvodova@evolucio.space
Telefon: +420 602 117 978