Empatické naslouchání

Workshop 6.12.2022 od 10:00 do 16:00 v Praze 8
 

Žijeme ve víru velkých změn a výzev. Nacházet řešení vyžaduje nový přístup, nové myšlení a hlavně schopnost naslouchat.

Naslouchat druhým se záměrem porozumět, vnímat odlišnosti
a využít bohatství různorodosti i kolektivní inteligence umožňuje nacházet nové cesty a řešení, která by jinak nevznikla.

Naslouchat hluboce a empaticky znamená otevřít mysl i srdce, nehodnotit, nepoučovat, nesoudit, s respektem přijímat druhé v jejich celosti. To umožňuje proniknout hlouběji za slova a názory k jejich zdroji - emocím a potřebám. 

Empatické naslouchání vyžaduje být plně přítomní a ve svém středu. Začíná nasloucháním sobě, ponořením do hlubin vlastního já se soucitem a laskavostí. Tím nám pomáhá na cestě sebepoznání a růstu. Pokud tuto schopnost chcete rozvíjet, přijďte na workshop.

Co si odnesete

Seznámíte se se 4 úrovněmi naslouchání, komunikace
a spolupráce, které způsobují různou kvalitu výsledku. 
*
Zlepšíte svou schopnost naslouchat druhým i sobě - vyzkoušíte si techniky empatického naslouchání, všímavosti a vnímání sebe sama  (praxe ve dvojicích, trojicích).
*
Prožijete zkušenost hlubokého naslouchání v kruhu.
*
Zlepšíte svou schopnost klást otázky zaměřené
na hledání odpovědí a řešení.

Pro koho je workshop přínosný

Pro vás, kdo vedete týmy, organizace nebo projekty, 
pracujete v samořízené, tealové či svobodné organizaci,
*
facilitujete meetingy, skupinová setkání či kruhy,
mentorujete, provázíte, vzděláváte,
*
chcete zlepšit úroveň své komunikace a spolupráce s lidmi,
chcete zlepšit kvalitu svých vztahů v pracovním
i osobním životě.

Proč potřebujeme kultivovat schopnost naslouchat

Pomáhá nám budovat zdravé vztahy založené na respektu, laskavosti a přijímání jedinečnosti každého člověka. 

To, jak nasloucháme, určuje výsledek dané situace.

Je to jedna z kompetencí potřebných pro vyšší kvalitu spolupráce, založenou na tealových (tyrkysových) principech - samořízení, celosti a naslouchání evolučnímu záměru. 

Je to klíčová schopnost facilitátora/průvodce poradních kruhů, mastermindových a dalších setkání společného učení a hledání nových řešení.

Probouzí v nás zvídavost a touhu společně objevovat,
co vše je možné. Díky němu nacházíme řešení, která by
jinak zůstala skryta.

Průvodkyně workshopem

Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny.   Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody 
i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy.

Eva Vejvodová

"Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. V roli průvodce a mentora pomáhám organizacím i jednotlivcům na cestě k novým formám spolupráce založeným na samořízení, přirozené hierarchii bez nadřazenosti, na otevřenosti, důvěře
a lidskosti.  Věnuju se rozvoji spolupráce a komunikace v týmech, pomáhám organizacím definovat jejich poslání, zvolit si hodnoty a tvořit vize. 
Věřím, že každá změna začíná v nás samých. Schopnosti a postoje, které považuji za klíčové pro dosažení vyšší kvality spolupráce i života jako takového, jsou pro mě naslouchání, láska a úcta k životu ve všech jeho formách, nacházení bohatství v různorodosti, zdravé zpracování emocí, otevřenost mysli, schopnost následovat vedení srdce."

Cena: 2.000 Kč (nejsme plátci DPH).

Přečtěte si prosím Obchodní podmínky.

 

Místo a čas konání

6.12.2022 od 10:00 do 16:00
Loreto, Štorchova 1555, 180 00 Praha 8-Libeň
1. patro

Tramvajová zastávka Libeňský most
https://www.loreto-prostor.cz

V roce 2023 na workshop navážeme rozvojovými programy zaměřenými na budování dalších dovedností pro vyšší úrovně spolupráce
( workshopy Tealových dovedností) a také tréninkem facilitátorů poradních kruhů a mastermindových skupin.

Pokud se chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

Lenka Papadakisová a Eva Vejvodová

eva.vejvodova@evolucio.space
+420 602 117 978