SPIRITUALITA V BYZNYSU


Nové paradigma podnikání jako hybatele celospolečenské změny

22. - 24.5.2023 

Setkání lidí, pro něž jsou duchovní principy základem
jejich podnikání či vedení firem. Aktivně je žijí a uplatňují v praxi.

Akci pořádáme ve spolupráci s Janem Školnikem a jeho Agenturou pro rozvoj Broumovska.
Sejdeme se v krásném, unikátním prostředí broumovského kláštera.

ZÁMĚR SETKÁNÍ

Žijeme v čase převratných změn a velkých výzev na kolektivní i individuální úrovni. Stále více lidí si uvědomuje,
že dosavadní paradigma byznysu zaměřené na tvorbu zisku za každou cenu není dále udržitelné. 
Vnímají nutnost změny postojů a přístupu k tomu, jak žijeme, spolupracujeme, tvoříme, jak vnímáme
své vlastní já a jeho propojení s vyšším celkem.
 
Oblast podnikání je důležitým polem pro tuto změnu, firmy jsou jejím silným hybatelem. Vědomí lídři vytvářejí podmínky
podporující vývoj jednotlivců i celých systémů. Jdou příkladem, ukazují sílu spojení srdce a mysli, spiritu a hmoty. 

Záměrem setkání je sdílet zkušenosti a praxi osobního duchovního vývoje a jeho dopadu na kvalitu
leadershipu, spolupráce a výsledky firem.

Budeme diskutovat, sdílet, vzájemně se učit, inspirovat a obohacovat. Propojíme se nad svými projekty
a podpoříme se na své cestě. Budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky:

Jakou roli má byznys v rozvoji země a společnosti?
Co to jsou duchovní principy? Co znamená podle nich vědomě žít?
Jaký dopad má uplatňování duchovních principů v podnikání na kvalitu spolupráce,
vztahů a ekonomické výsledky?
Co se děje v životě a podnikání, když následujeme hlas srdce?
Existuje neomezená hojnost?
Co je to úspěch a jak jeho definice určuje pravidla a chování lidí v byznysu?

Sdílením a vzájemným učením podpoříme rozvoj nového paradigmatu podnikání.
Propojíme a posílíme evoluční pole, v němž vznikají nové formy spolupráce a udržitelného byznysu.

CO SI ODNESETE 

Inspiraci, zkušenosti a nástroje použitelné ve vaší vlastní praxi.

Prožitek naslouchání sobě a druhým. 

Propojení s lidmi, se kterými se můžete navzájem podpořit.

Prožitek mocné energie skupiny. Radost ze sdílení,
objevování a vzájemnosti.

Posílení energií na svou další cestu. 

CO ZAŽIJEME

1. DEN: 15:00 - 19:00

SPIRIT V LEADERSHIPU - seznamujeme se a sdílíme

Vzájemně se obohatíme sdílením zkušeností a praxí rozvíjejích naši schopnost naslouchat vedení Srdce, Spiritu, evolučního záměru. Zvědomíme si její projevy v tom, jak tvoříme, spolupracujeme a vedeme skupiny, projekty a organizace.

Prozkoumáme, jaké postoje, vlastnosti, ctnosti a metody uplatňujeme
v leadershipu, když se sami necháváme vést Spiritem. Jak jeho vedení prožíváme a vnímáme. Jak ovlivňuje naše myšlení a emoce. Jaké aspekty a projevy má leadership, který pramení z naší celistvosti a vnitřního vedení.

Večer společně oslavíme podzimní rovnodennost.

2. DEN: 9:30 - 18:00

SNĚNÍ O ZEMI, V JAKÉ CHCEME ŽÍT - učíme se prožitkem

V návaznosti na předchozí den budeme hledat místo a kvalitu snění
v našich životech a vizích. Inspirovat se budeme projektovým designem Dragon Dreaming a jeho fází Snění. 

Snění poznáme jako výzvu integrovat naši hravost, fantazii, tvůrčí potenciál a intuici do způsobu, jakým vytváříme vizi. Objevíme nedozírnou šíři snění a jeho kvality pro osobní růst, vytváření společenství a službu Zemi. 

Čas bude i na relaxační aktivity pro propojení těla-mysli-ducha. 
Večer posedíme u ohně a dobrého jídla.
 

3. DEN: 9:30 - 14:00

 JAK DO REALIZACE VIZE ZAPOJIT DALŠÍ LIDI - inspirace


Inspiraci ze společného snění přeneseme do svých vizí. 
V poradním kruhu budeme hledat cesty, jak se naše sny mohou
stávat skutečností a jak zapojovat do jejich naplnění další lidi.

Seznámíme se s dalšími fázemi projektového designu Dragon Dreaming. 

Ve 14:00 Camp uzavřeme rozloučením po závěrečném kruhu.

PRŮVODCI

Celým Campem nás s moudrostí, vnímavostí a laskavostí bude provázet Lenka Papadakisová, spoluzakladatelka Evolucia a tvůrkyně konceptu a programu Campu, a Martin Halíř v roli průvodce metodou Dragon Dreaming. Více o Martinovi zde.

Galerie účastníků - foto, linky

KDE SE SEJDEME

Už počtvrté zavítáme na rodinnou farmu Hůrka v Písku 
Jardy a Alice Chroňákových.  Je to krásné místo, které má duši.  Zkušenost z předchozích Campů potvrzuje, že spojení s přírodou
a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos.
Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. Věříme, že se nám
zde i tentokrát podaří vytvořit atmosféru sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

UBYTOVÁNÍ 

V penzionu na farmě v 5-lůžkovém pokoji: 350 Kč/osoba/noc (pouze pro dámy)

V penzionu Buly v Písku: 
Jednolůžkový pokoj: 600 Kč/osoba/noc
Dvoulůžkový pokoj: 450 Kč/osoba/noc

Na farmě v  senem provoněné stodole nebo vlastním stanu: 200 Kč/osoba/noc
 

JÍDLO

Jako vždy nám bude skvělá Katka Čápová připravovat vynikající vegetariánskou stravu, které říkáme gastroterapie:) 

Cena: 1100 Kč/osoba
 

CENA

Kurzovné:  3400 Kč - 4400 Kč
Vyberte si prosím libovolnou částku 
v tomto rozmezí dle svých možností.

Jídlo: 1100 Kč/osoba

Ubytování: 200 Kč - 600 Kč/osoba/noc dle vašeho výběru

Přečtěte si prosím Obchodní podmínky

Za tým Evolucia se na vás těší Lenka Papadakisová, Míša Skalníková a Eva Vejvodová.

Kontakt pro vaše dotazy: 
lenka.papadakisova@expertis.cz
+420 603 843 502


ECHO PŘEDCHOZÍCH SETKÁNÍ

Všechny předchozí Campy přinesly hluboký zážitek propojení, sounáležitosti a podpory. Společně jsme vytvořili bezpečné, laskavé prostředí pro sdílení, poznávání a učení v různých tématech. Sešly se pestré skupiny lidí s různými zkušenostmi, zaměřením, potřebami a příběhy. Každý si na Camp přijel pro něco jiného a každý odjížděl s tím, co potřeboval pro svou další cestu. 

Podívejte se na fotky, videa a reflexe účastníků přechozích Campů.

OHLASY NA 2. A 3. EVOLUCIO CAMP

Reakce účastníků

"Úžasný prožitek a zážitek."

"Děkuji moc za skvělou organizaci, kombinaci teorie a praxe, zážitek sdílení, netlačení, laskavosti, velké inspirace, vytvoření příjemné a tvořivé atmosféry. Přeji, ať se láska šíří dál, děláte to skvěle."

"Přínosné, inspirativní, příjemné, intimní a s mnoha "aha" momenty. Rád se zúčastním zase."

"Jsem nabitá inspirací, energií, nápady."

"Odvážím si víc, než pro co jsem si přijel."

"Spousta pohledů na business, na život, na rodinu, osobní rozvoj."

"Udělala jsem velký krok k realizaci svého snu, to jsem nečekala."

"Člověk to tady pocítí celým tělem a může si najít svou vlastní cestu."
"Mohu si tu dovolit být sám sebou."


"Moc děkuji za zajímavá témata (Dragon Dreaming, etika v týmech, ...) a spoustu "uvědomění si."

"Prožila jsem tu svůj sen potkat se v bezpečném prostředí s lidmi, od kterých se budu moci navnímat na své pocity a směry, které se mnou rezonují." 

"Bylo to příjemné vytržení z "běžného" života. Příjemní lidé, prostředí, příroda, pohoda. Klidná a nabíjející atmosféra."

 

FOTOGALERIE ZE VŠECH PŘEDCHOZÍCH CAMPŮ