Evolucio Camp je pracovní  setkání  lidí, kteří se aktivně věnují  budování živých evolučních organizací postavených na principech autonomie, udržitelnosti a lidskosti. Vítaní jste na něm vy všichni, kdo stavíte takové organizace ve svých firmách nebo u svých klientů. 

Záměrem campu je setkat  se ve skupině  zhruba  dvaceti  lidí, více se poznat, vyměnit si zkušenosti,  vzájemně se obohatit o  to, co  známe a používáme, společně se učit a podpořit se na evoluční cestě.

Příští setkání plánujeme na 27. - 29. května, pokud to situace dovolí. Brzy zveřejníme program a registraci.

Na prvním campu v srpnu 2020 se nás na Rodinné farmě Hůrka v Písku sešlo devatenáct. Věnovali jsme ho tématu

EVOLUCE LÍDRA A JEHO ROLE V TRANSFORMACI ORGANIZACE

KDO SE ÚČASTNIL

Spoluzakladatelé Evolucia, kterými jsou Eva Vejvodová, Lenka Papadakisová, Jan Polák, Michaela Skalníková, Marek Vích, Simona Benešová a Pavlína Lášticová. Majitel farmy Hůrka Jarda Chroňák, podnikatelé, konzultanti a další hybatelé změn a skvělá kuchařka Katka Čápová.                                                                      

JAKÝ BYL PROGRAM PRVNÍHO CAMPU

PRVNÍ DEN

13.00 -13.45 Příjezd, uvítání, seznámení se, ubytování
 
14.00 - 18.30 Odpolední blok: SEZNAMUJEME SE
- Sdílení osobních příběhů v kruhu. Provede nás Lenka Papadakisová.
- Procházka po farmě, seznámení se s jejími obyvateli a principy
hospodaření v souladu s přírodou. Provedl nás Jarda Chroňák.

18.30 - 19.30 Večeře

19.45 - 21.30 Evoluční záměr a poslání: sdílení, meditace, pohyb, bubnování. Provedl nás Marek Vich.

DRUHÝ DEN

Do 9.15 Probouzení, rozcvička s Pavlínkou Lášticovou, snídaně

9.30 - 12.30 Dopolední blok - INSPIRUJEME SE:
Open Space - představení témat a výběr. Každý účastník může přinést své téma. Vybírali jsme například z těchto témat:
- Theory U - představení metody pro evoluční změny (Janko Polák)
- Integrální přístup k transformaci organizace (Eva Vejvodová)
- Nástroje pro udržitelnou změnu (Jarda Chroňák)
- Metoda Letting Go jako nástroj růstu vědomí (Eva Vejvodová)
- Organické podnikání (Janko Polák)
- Wellbeing - dlouhodobá prosperita lidí i organizací (Míša Skalníková)

12.30 - 13.30 Oběd


13:30 - 18.30 Odpolední blok - UČÍME SE:

- Učení od včel - fungování včelstva jako dokonalého systému
- Učení od koní - přirozené principy leadershipu
- Poradní kruh k tématům osobní transformace. Provedla nás Lenka Papadakisová.

18.30 - 20.00 Večeře
 
20.30 Promítání dokumentu ŽÍT ZMĚNU o lidech nové kultury a debata

TŘETÍ DEN

Do 9.30 Probouzení, rozcvička s Pavlínkou Lášticovou, snídaně

9.30 - 13.00 Dopolední blok - INSPIRUJEME SE:
- Evoluční nástroje, metody a praktiky - sdílení zkušeností
- Uzavírání a sdílení

13.00 - 15.00 Oběd a loučení

Po celou dobu programu byl zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a drobné občerstvení. Přestávky dle potřeby,  dohody  a pohody.
 

ZÁŽITKY Z PRVNÍHO CAMPU

Sešlo se nás celkem devatenáct. Byli jsme úžasně různorodá skupina, která se velmi rychle propojila. Od začátku panovala uvolněná, přátelská atmosféra a ochota sdílet. Z Campu jsme všichni odjížděli obohacení, povzbuzení a natěšení na další setkávání. Cítíme, že se podařilo položit základní kámen komunity Evolucia, na kterém budeme dál stavět. 

Atmoféru setkání můžete nacítit z fotografií.

MÍSTO KONÁNÍ - RODINNÁ FARMA HŮRKA V PÍSKU

Farmu Jardy Chroňáka jsme vybrali, protože má duši. Je to místo pro komunitní setkávání, kde se lidé cítí v klidu a pohodě. Zkušenost z prvního Campu potvrzuje, že spojení s přírodou a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos. Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. Věříme, že se nám zde i příště podaří vytvořit atmosféru sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Takto vypadal videopozdrav  z farmy při přípravě prvního Campu.  

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

Těšíme se na vás na příštím setkání. Za přípravný tým Evolucia
Eva Vejvodová, Lenka Papadakisová & Míša Skalníková

kontakt: 
michaela.skalnikova@evolucio.space
+420 603 361 751