Evolucio Camp je setkání lidí, kteří věří, že pozitivních změn v organizacích i společnosti dosáhneme vyšší úrovní spolupráce postavené na otevřenosti, schopnosti naslouchat, vzájemném respektu a kolektivním učením. 

Záměrem Campu je setkat se ve skupině zhruba dvaceti lidí, poznat se, vzájemně se obohatit zkušenostmi, vyzkoušet si spolu nové přístupy, společně se učit, objevovat, co nás spojuje, a podpořit se na naší evoluční cestě.

Koho zveme: průkopníky, hybatele a průzkumníky nových způsobů a možností spolupráce. Lidi, kteří tvoří nebo podporují smysluplné záměry a přispívají ke změnám ve společnosti, organizacích, systémech či komunitách. Lidi z různých oborů a prostředí - podnikání, vzdělávání, environmentálních projektů, kultury, komunitních programů, sociálních služeb....

Už potřetí jsme se v září 2021 setkali na krásné Rodinné farmě Hůrka v Písku.

Atmosféra Campu zachycená v krátkém mood videu

S KÝM SE POTKÁTE

Celým Campem nás s moudrostí, vnímavostí a laskavostí provází Lenka Papadakisová, spoluzakladatelka Evolucia a tvůrkyně programu Campu, a hosté v rolích průvodců některými částmi programu.
O vše potřebné včetně pohodlí účastníků se stará naše kolegyně Míša Skalníková. Ráno cvičíme s další naší kolegyňkou Pavlínkou Lášticovou. 
Průvodcem po farmě nám je Jarda Chroňák. Skvělé jídlo nám chystá kuchařka Katka Čápová. 
Těší se na vás i další spoluzakladatelé Evolucia Eva Vejvodová, Simona Benešová, Jan Polák a Marek Vich.                                                             

CO SE DĚLO NA POSLEDNÍM CAMPU

PRVNÍ DEN

13.00 -14:00:  Příjezd, uvítání, seznámení se, rozkoukání se na farmě, ubytování
 
14.00 - 18.30:  Odpolední blok: SEZNAMUJEME SE A UČÍME SE

Dragon Dreaming. Touto filozofií a metodou projektového designu nás provedl Martin Halíř. Udělali jsme si také několik praktických cvičení. Mottem tohoto bloku bylo poznávání se a znovunapojení se (reconnection).

18.30 - 19.30:  Večeře

20:00 - 21.30:  Pokračování Dragon Dreamingu

DRUHÝ DEN

Do 9.15:  Probouzení, rozcvička a koupání v jezírku, snídaně

9.30 - 13.00: Dopolední blok - INSPIRUJEME SE

 Jarda Chroňák nás provedl příběhem samořízené farmy. Zaměřili jsme se na diverzitu a hledání paralel.

S Lenkou Papadakisovou jsme prozkoumali své osobní hodnoty s použitím modelu Richarda Barretta.

13.00 - 14.00:  Oběd

14:00 - 18.30:  Odpolední blok - UČÍME SE A INSPIRUJEME SE

Učíme se s přírodou - naslouchali jsme a rozvíjeli naši všímavost - mindfulness

Open Space - workshopy a kruhy na témata, která přinesli účastníci a která vznikla na místě

18.30 - 19:30:  Večeře  

20.00:  Oheň, společné muzicírování a zpívání

TŘETÍ DEN

Do 9.30: Probouzení, rozcvička a koupání v jezírku, snídaně

9.30 - 13.00:  Dopolední blok: INSPIRUJEME SE

Open Space -  sdílení a řešení témat, která přinesli účastníci i která vznikla na místě

Uzavírání a sdílení

13.00 - 14.00:  Oběd, povídání, uzavírání a loučení

MÍSTO KONÁNÍ - RODINNÁ FARMA HŮRKA V PÍSKU

Farmu Jardy Chroňáka jsme vybrali, protože má duši. Je to místo pro komunitní setkávání, kde se lidé cítí v klidu a pohodě. Zkušenost z předchozích Campů potvrzuje, že spojení s přírodou a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos. Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. Vzniká tu léčivá atmosféra sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

UBYTOVÁNÍ

V hotelu, na farmě ve stanu, v teepee nebo v senem provoněné stodole.
 

STRAVOVÁNÍ

Skvělé vegetariánské jídlo z kvalitních surovin nám připravovala Katka Čápová. 
 

Těšíme se na vás na příštím setkání. Za tým Evolucia
Lenka Papadakisová & Míša Skalníková

Kontakt pro vaše dotazy: 
michaela.skalnikova@evolucio.space
+420 605 153 890

ECHO PŘEDCHOZÍCH SETKÁNÍ 

Všechny Campy přinesly hluboký zážitek propojení, sounáležitosti a podpory. Společně jsme vytvořili bezpečné, laskavé prostředí pro sdílení, poznávání a učení. Sešly se pestré skupiny lidí s různými zkušenostmi, zaměřením, potřebami a příběhy. Každý si na Camp přijel pro něco jiného a každý odjížděl s tím, co potřebuje pro svou další cestu. 

O své zážitky z posledního Campu se podělila Eva Vejvodová v článku

Reakce účastníků

"Úžasný prožitek a zážitek."

"Děkuji moc za skvělou organizaci, kombinaci teorie a praxe, zážitek sdílení, netlačení, laskavosti, velké inspirace, vytvoření příjemné a tvořivé atmosféry. Přeji, ať se láska šíří dál, děláte to skvěle."

"Přínosné, inspirativní, příjemné, intimní a s mnoha "aha" momenty. Rád se zúčastním zase."


"Moc děkuji za zajímavá témata (Dragon Dreaming, etika v týmech, ...) a spoustu "uvědomění si."

"Prožila jsem tu svůj sen potkat se v bezpečném prostředí s lidmi, od kterých se budu moci navnímat na své pocity a směry, které se mnou rezonují." 

"Bylo to příjemné vytržení z "běžného" života. Příjemní lidé, prostředí, příroda, pohoda. Klidná a nabíjející atmosféra."

 

"Jsem nabitá inspirací, energií, nápady."
"Odvážím si víc, než pro co jsem si přijel."
"Spousta pohledů na business, na život, na rodinu, osobní rozvoj."
"Udělala jsem velký krok k realizaci svého snu, to jsem nečekala."
"Člověk to tady pocítí celým tělem a může si najít svou vlastní cestu."
"Mohu si tu dovolit být sám sebou."

Tyto i další ohlasy účastníků květnového Campu zkoukněte ve videu.