SNĚNÍ A TVORBA VIZE SRDCEM


Zažijeme, co je možné, když tvoříme ve vzájemném propojení,
vedeni Srdcem s myšlenkou na dobro celku.

21. - 23.9.2022

Zveme lídry, inovátory a hybatele organizací a projektů
k objevování, experimentování a tvoření vize
unikátní metodou Dragon Dreaming. 


Přijeďte si pro vyživující energii a inspiraci do své vlastní praxe. 

Sejdeme se na rodinné farmě Hůrka v Písku, krásném místě v objetí přírody.

CO JE ZÁMĚREM SETKÁNÍ

Žijeme v čase velkých výzev, jejichž řešení vyžaduje nový, integrální, životodárný přístup k tvorbě vizí a projektů i k jejich naplňování.
Tento přístup potřebuje nejen otevřenou mysl a vůli, ale především napojení na hlas a kvalitu Srdce.

Tvoření Srdcem, jedna z klíčových schopností Tealové úrovně spolupráce, přináší kvalitativně jiná řešení a inovace,
které jsou udržitelné a v souladu s potřebami celku.

Zažít tvoření Srdcem a odnést si tuto zkušenost do své práce a života je hlavním záměrem našeho setkání.

Inspirací pro tvorbu Srdcem nám bude metoda projektového designu Dragon Dreaming a především její část Snění.
Objevíme potenciál snění a důvody i způsoby, proč a jak ho integrovat do tvorby vizí v životě i práci.

Prožijeme si experiment  "Společné snění o zemi, ve které chceme žít". 
Inspiraci z tohoto unikátního zážitku si přeneseme do své další práce, vlastních vizí a projektů.

CO SI ODNESETE 

Inspiraci metodou Dragon Dreaming pro váš leadership a spolupráci.
Seznámení se základními tezemi a praxí Dragon Dreamingu.

Zkušenost s nasloucháním hlasu Srdce.

Seznámení s lidmi, se kterými se můžete navzájem podpořit.

Prožitek mocné energie skupiny.
Radost ze sdílení, objevování, spolu-tvoření.

Posílení energií na svou další cestu. 

CO ZAŽIJEME

1. DEN: 15:00 - 19:00

SPIRIT V LEADERSHIPU - seznamujeme se a sdílíme

Vzájemně se obohatíme sdílením zkušeností a praxí rozvíjejích naši schopnost naslouchat vedení Srdce, Spiritu, evolučního záměru. Zvědomíme si její projevy v tom, jak tvoříme, spolupracujeme a vedeme skupiny, projekty a organizace.

Prozkoumáme, jaké postoje, vlastnosti, ctnosti a metody uplatňujeme
v leadershipu, když se sami necháváme vést Spiritem. Jak jeho vedení prožíváme a vnímáme. Jak ovlivňuje naše myšlení a emoce. Jaké aspekty a projevy má leadership, který pramení z naší celistvosti a vnitřního vedení.

Večer společně oslavíme podzimní rovnodennost.

2. DEN: 9:30 - 18:00

SNĚNÍ O ZEMI, V JAKÉ CHCEME ŽÍT - učíme se prožitkem

V návaznosti na předchozí den budeme hledat místo a kvalitu snění
v našich životech a vizích. Inspirovat se budeme projektovým designem Dragon Dreaming a jeho fází Snění. 

Snění poznáme jako výzvu integrovat naši hravost, fantazii, tvůrčí potenciál a intuici do způsobu, jakým vytváříme vizi. Objevíme nedozírnou šíři snění a jeho kvality pro osobní růst, vytváření společenství a službu Zemi. 

Čas bude i na relaxační aktivity pro propojení těla-mysli-ducha. 
Večer posedíme u ohně a dobrého jídla.
 

Dragon Dreaming je nejen metoda projektového designu, ale i jedinečná filozofie vycházející z teorie systémů a tradic původních obyvatel Austrálie, spočívající na třech základních principech:

  • osobní růst
  • vytváření společenství
  • služba Zemi 

Umožňuje společně a vědomě utvářet vizi Země, na které chceme žít. A hledat cesty, jak se naše sny mohou stávat skutečností.

Esencí metody je znovunapojení - návrat k dovednostem, které všichni máme, a přesto málo používáme - intuici, imaginaci, emocím, 
k zapojení pravé mozkové hemisféry, kterou jsme, především v pracovních záležitostech, opustili. Zapomínáme snít a spoléháme 
na mnohem více racionální plánování. Tím se ale ochuzujeme o řadu zdrojů – hravost, intuici či představivost, čímž se vytrácí spontaneita
a radost z tvoření a spolupráce. Dragon Dreaming se je proto snaží integrovat zpět do našich projektů a života.

Druhý den Campu budeme experimentovat se znovunapojením na tyto zdroje a jejich integrací do levo-hemisférového myšlení.
V rámci tvorby vize země, ve které chceme žít, projdeme fází Snění, důležitou částí Dragon Dreamingu, v niž vznikají zárodky udržitelných projektů.

Co je snění a proč stojí za to integrovat ho zpět do našich životů a projektů?
Snění je jednou ze čtyř organických fází procesu tvorby života. Odpovídá mu roční období zimy. Jeho základní kvalitou je vnímání světa bez omezení a bez hranic. Světa fantazie a intuice, emocí a srdce. Snění je proces, v němž rozšiřujeme své vnímaní, integrujeme všechny své části, kvality a talenty. Pomáhá nám dostat se do kontaktu se svou tvůrčí energiií a aktivovat ji. 

3. DEN: 9:30 - 14:00

 JAK DO REALIZACE VIZE ZAPOJIT DALŠÍ LIDI - inspirace


Inspiraci ze společného snění přeneseme do svých vizí. 
V poradním kruhu budeme hledat cesty, jak se naše sny mohou
stávat skutečností a jak zapojovat do jejich naplnění další lidi.

Seznámíme se s dalšími fázemi projektového designu Dragon Dreaming. 

Ve 14:00 Camp uzavřeme rozloučením po závěrečném kruhu.

PRŮVODCI

Celým Campem nás s moudrostí, vnímavostí a laskavostí bude provázet Lenka Papadakisová, spoluzakladatelka Evolucia a tvůrkyně konceptu a programu Campu, a Martin Halíř v roli průvodce metodou Dragon Dreaming. Více o Martinovi zde.

KDE SE SEJDEME

Už počtvrté zavítáme na rodinnou farmu Hůrka v Písku 
Jardy a Alice Chroňákových.  Je to krásné místo, které má duši.  Zkušenost z předchozích Campů potvrzuje, že spojení s přírodou
a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos.
Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. Věříme, že se nám
zde i tentokrát podaří vytvořit atmosféru sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

UBYTOVÁNÍ 

V penzionu na farmě v 5-lůžkovém pokoji: 350 Kč/osoba/noc (pouze pro dámy)

V penzionu Buly v Písku: 
Jednolůžkový pokoj: 600 Kč/osoba/noc
Dvoulůžkový pokoj: 450 Kč/osoba/noc

Na farmě v  senem provoněné stodole nebo vlastním stanu: 200 Kč/osoba/noc
 

JÍDLO

Jako vždy nám bude skvělá Katka Čápová připravovat vynikající vegetariánskou stravu, které říkáme gastroterapie:) 

Cena: 1100 Kč/osoba
 

CENA

Kurzovné:  3400 Kč - 4400 Kč
Vyberte si prosím libovolnou částku 
v tomto rozmezí dle svých možností.

Jídlo: 1100 Kč/osoba

Ubytování: 200 Kč - 600 Kč/osoba/noc dle vašeho výběru

Přečtěte si prosím Obchodní podmínky

Za tým Evolucia se na vás těší Lenka Papadakisová, Míša Skalníková a Eva Vejvodová.

Kontakt pro vaše dotazy: 
eva.vejvodova@evolucio.space
+420 602 117 978


ECHO PŘEDCHOZÍCH SETKÁNÍ

Všechny čtyři předchozí Campy přinesly hluboký zážitek propojení, sounáležitosti a podpory. Společně jsme vytvořili bezpečné, laskavé prostředí pro sdílení, poznávání a učení v různých tématech. Sešly se pestré skupiny lidí s různými zkušenostmi, zaměřením, potřebami a příběhy. Každý si na Camp přijel pro něco jiného a každý odjížděl s tím, co potřeboval pro svou další cestu. 

Podívejte se na fotky a krátké video ze 4. Campu s podtitulem Přechody, přerody a plnění snů, na němž jsme se věnovali tématu nových forem spolupráce a leadershipz.  Více o programu najdete na linku níže.

OHLASY NA 2. A 3. EVOLUCIO CAMP

Reakce účastníků

"Úžasný prožitek a zážitek."

"Děkuji moc za skvělou organizaci, kombinaci teorie a praxe, zážitek sdílení, netlačení, laskavosti, velké inspirace, vytvoření příjemné a tvořivé atmosféry. Přeji, ať se láska šíří dál, děláte to skvěle."

"Přínosné, inspirativní, příjemné, intimní a s mnoha "aha" momenty. Rád se zúčastním zase."

"Jsem nabitá inspirací, energií, nápady."

"Odvážím si víc, než pro co jsem si přijel."

"Spousta pohledů na business, na život, na rodinu, osobní rozvoj."

"Udělala jsem velký krok k realizaci svého snu, to jsem nečekala."

"Člověk to tady pocítí celým tělem a může si najít svou vlastní cestu."
"Mohu si tu dovolit být sám sebou."


"Moc děkuji za zajímavá témata (Dragon Dreaming, etika v týmech, ...) a spoustu "uvědomění si."

"Prožila jsem tu svůj sen potkat se v bezpečném prostředí s lidmi, od kterých se budu moci navnímat na své pocity a směry, které se mnou rezonují." 

"Bylo to příjemné vytržení z "běžného" života. Příjemní lidé, prostředí, příroda, pohoda. Klidná a nabíjející atmosféra."

 

FOTOGALERIE ZE VŠECH PŘEDCHOZÍCH CAMPŮ