Evoluční hub

Budujeme prostor, v němž se sdružují lidé, kteří se zajímají o nové modely spolupráce postavené na autonomii, zodpovědnosti a lidskosti. Lidé, kteří chtějí svým osobním rozvojem přispět k pozitivním změnám v organizacích i společnosti.

Naše vize je živoucí samořízená komunita, v níž probíhá sdílení myšlenek, know-how a zkušeností, kde se spojují lidé a projekty s podobnými záměry, aby vytvořili synergie, které zvětší jejich dopad. Z hubu přicházejí podněty a myšlenky pro nové projekty i rozvoj Evolucia.

Prostor je otevřený všem, kdo chtějí rozvíjet sebe a své organizace. Vzniká postupně, organicky a zatím je organizovaný centrálním týmem Evolucia, který tvoří aktivity a programy, kolem nichž se setkáváme. Naší snahou je udržovat v hubu kulturu otevřenosti, přijímání a sdílení. Každý tu najde podporu, pozitivní energii a víru, že vše je možné. 

Chcete být součástí evolučního hubu? Máte doporučení k jeho rozvoji a fungování? Kontaktujte nás.