Projektový design Dragon Dreaming 

Zážitkový workshop 8. - 10. března 2023

 Přijďte si pro nástroje a inspiraci pro nové formy spolupráce a spolutvoření,
které mění náš přístup k tvorbě projektů i jejich výsledky.

Kladete si otázku,  jak zhmotnit svůj sen a přizvat k němu další lidi?
Jak realizovat úspěšné projekty?
Jak je tvořit s ohledem na jejich dopad na jednotlivce i celek?
Jak vrátit celistvost do života, projektů a organizací?
Jak pro spolupráci vytvořit prostředí důvěry a respektovat potřeby všech zúčastněných? 
Jak podporovat motivaci, autonomii i zodpovědnost lidí zapojených do projektu?

Pak byste neměli chybět!

Co vám workshop dá

Nový způsob, jakým nahlížet na tvorbu a realizaci projektů.

Seznámení s nástroji Dragon Dreamingu a jejich vyzkoušení
v praktických cvičeních.

Návod pro týmovou práci založenou na spolutvorbě, autonomii a naplňování společného záměru s respektem
k potřebám všech zúčastněných.

Nový pohled na vtažení lidí do spolupráce, na posílení vztahů, sounáležitosti a kreativity.

Inspiraci pro vaši vlastní praxi, běžící projekty nebo
sny, které čekají na zhmotnění.

Seznámíte se se zajímavými, inspirativními lidmi.

Zveme vás, kdo

Chcete tvořit projekty udržitelně a s přístupem, který zajišťuje naplnění potřeb všech zúčastněných.

Jste leader, mentor nebo průvodce týmu, organizace, projektu či komunity a chcete zvýšit kvalitu spolupráce a zapojení lidí.

Hledáte inspiraci, jak spoluprací přispívat k dlouhodobé prosperitě jednotlivců, týmu či organizace i celé planety.

Místo otázky „Co musím udělat, abych dosáhl …?“
se ptáte „Co se má stát, abych měl pocit, že jsem svůj čas nemohl strávit lépe?“

Věříte, že dobré věci mohou vznikat odspoda nahoru a že
každý se může aktivně zapojit do tvorby společné budoucnosti.

Chcete se obohatit o nové, evoluční metody a přístupy pro spolupráci ve vašem týmu či projektu.

Co je Dragon Dreaming

Dragon Dreaming je komplexní a zároveň jednoduchá filozofie, metoda projektového designu, organizační nástroj i způsob uvažování a žití.

Vychází ze systémových přístupů a permakulturní etiky, je inspirovaný aboridžinskou kulturou.

Pomáhá tvořit úspěšné, dlouhodobě udržitelné projekty. 

Pracuje s principy, které respektují potřeby všech zúčastněných a řeší dopad projektu na jednotlivce, společenství i planetu.

Napomáhá nové kvalitě a formám spolupráce založených na tealových principech samořízení, udržitelnosti a službě celku. 

Posiluje svobodu a zodpovědnost. Podporuje zapojení lidí, sounáležitost a přirozenou motivaci.

Napomáhá sebepoznání, posiluje duchovní aspekt rozvoje osobnosti.

Prohlubuje naši schopnost naslouchat rozumu i intuici a zapojit emoce a fantazii. Odhaluje tvůrčí sílu snění.

Poslechněte si, co o Dragon Dreamingu říká Martin Halíř
v rozhovoru s Lenkou Papadakisovou.

Více o Dragon Dreamingu najdete zde a na stránce dragondreaming.org.
 

Na 5. Evolucio Campu v září 2022 jsme se věnovali jedné z fází Dragon Dreamingu - fázi Snění.

Poslechněte si povídání Lenky Papadakisové, Martina Halíře a Lea Crlíka o tom, jak přispívá Dragon Dreaming k propojení se se zdrojem, svým snem, umožňuje sen si udržet a kolektivně žít. 

Co říká o své zkušenosti s Dragon Dreamingem Lenka Dočkalová z organizace Sázíme stromy: 

"Poprvé jsem o Dragon Dreamingu slyšela na Evolucio Campu 2021 a ochutnávka, kterou jsme tenkrát od Martina Halíře dostali, mě nadchla.
Prakticky od té doby vyhlížím, kdy k tomu bude v Čechách ucelený kurz či workshop. Kousíček Dragon Dreamingu (fázi snění) jsme si rovnou
v neziskovce Sázíme stromy převedli v posledním roce do praxe a už toto samo o sobě přináší krásné a hmatatelné výsledky. Takže jsem nadšená,
že se blíží možnost dozvědět se o Dragon Dreamingu víc, a hodně zvědavá, kam náš tým může posunout využití dalších DD principů. A co se mně
osobně na tom opravdu líbí, je, že se sice bavíme o pracovním týmu, ale v důsledku to vede k autentičtějšímu a šťastnějšímu životu člověka."

Témata, na která se na workshopu zaměříme

Kultura organizace a filozofie Dragon Dreaming - Seznámíme se s principy a filozofií Dragon Dreaming, designem trvale udržitelných projektů založených na WIN – WIN – WIN strategii, vnitřní motivaci a pravidle No Compromise.

Projekty a procesy - Poznáme čtyři fáze a klíčové aspekty projektů a ukážeme si nástroje k jejich posílení. Budeme objevovat, jak vrátit
do týmů přirozenou rovnováhu.

Blokády a konflikty - Seznámíme se s dvanácti kroky pro nacházení východisek z problémů způsobených nerovnováhou či blokádou důležitých součástí projektů.

Draci - Poznáme pojetí Draků, nebo-li problémů a tenzí v projektech a procesech a ukážeme si, jak je řešit a integrovat. 

Vaše projekty  - Vytvoříme prostor pro sdílení vašich projektů a budeme hledat možnosti, jak je podpořit v jejich rozvoji. 

Průvodci workshopem

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie
a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují
s metodami samořízení.
V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny.   Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody 
i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

MÍSTO KONÁNÍ

BOŽÍ  - regenerační centrum manželů Petry a Martina Rozhoňových v náruči panenské přírody Novohradských hor.

Setkáme se ve středu 8.3. v čase 13,00 - 13,45 a rozloučíme se
pátek 10.3. obědem ve 14 hodin.  Těšit se můžete na skvělé jídlo od Daniely Mášové.

CENA

  • Kurzovné 5.000 Kč 
  • Ubytování a strava 2.600 Kč

Nejsme plátci DPH. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky

 

Pokud se chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

Lenka Papadakisová a Martin Halíř

E-mail: michaela.skalnikova@evolucio.space
Telefon: +420 605 153 890