Prozkoumejte s námi modely organizací postavené na vysokém stupni autonomie či samořízení, na lidskosti a službě záměru. Seznamte se s evolučním kontextem, základními principy a příklady jejich uplatňování v praxi. 

Na webinářích postupně prozkoumáme téma samořízení, tyrkysových organizací, holakracie či sociokracie. Budeme se věnovat evolučnímu leadershipu, integrálnímu modelu organizace a dalším tématům. Můžete se těšit na zajímavé hosty, kteří nové modely a nástroje uplatňují v praxi. 

SAMOŘÍZENÍ - PŘIROZENÝ MODEL SPOLUPRÁCE, NEBO SLEPÁ ULIČKA?

19. ledna 2021, 17:00 - 19:00, webinář je zdarma

Slyšeli jste pojmy  "samořízení", "teal", "tyrkysová organizace" nebo "radikální decentralizace" a chcete lépe rozumět tomu, co znamenají? Chcete se dozvědět, jak funguje samořízení a jestli je tou pravou cestou pro vás a vaši organizaci? Nebo už jste rozhodnuti zavést "evoluční principy" do praxe a hledáte víc informací a know-how?

Na webináři s Evou Vejvodovou a Katkou Jiřinovou

  • prozkoumáme hlavní aspekty samořízení a klíčové podmínky jeho úspěšného fungování,
  • probereme základní principy, na nichž staví takzvané tyrkysové organizace, a co jejich dodržování přináší,
  • pro hlubší pochopení těchto principů se seznámíme s dosavadním vývojem lidského vědomí a způsobů, jakým organizujeme svou spolupráci,  
  • ukážeme rozdíly mezi samořízenou organizací a hierarchickou firmou.

V návazném webináři budeme mluvit o tom, jak stavět samořízenou organizaci. Můžete se těšit na hosta z praxe, který se podělí o své zkušenosti s jejím budováním. Více informací brzy zveřejníme.

Ing. Eva Vejvodová

Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia, k jehož vzniku mě přivedlo poslání pomáhat lidem dojít co nejdál na cestě jejich osobní evoluce. Součástí této cesty je pro většinu z nás spolupráce a spolutvorba, kterou považuji za základ úspěchu jakékoli organizace. Věřím i osobně zažívám přínos a udržitelnost evolučních organizací, které staví na principech samořízení, lidskosti, otevřenosti a službě celku. Proto takové organizace pomáhám stavět jako jejich průvodce na cestě změny i jako spolutvůrce Evolucia. 

Vystudovala jsem obor Podniková ekonomika na Vysoké škole ekonomické. v Praze Pracovala jsem v managementu mezinárodních firem. Od roku 2010 se věnuji poradenství, z toho poslední tři roky v oblasti rozvoje organizací. V rámci rozšiřování svého know-how v oblasti samořízení a evolučních organizací jsem absolvovala program Insights for the Journey Frederica Laloux, který se věnuje transformaci hierarchického modelu do tealové (tyrkysové) organizace.  
 

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová

Mým posláním je přispívat k tomu, aby na světě bylo co nejvíce celých lidí – těch, kteří mají zapnutou hlavu, srdce i tělo – a přinášet tento přístup do organizací, aby fungovaly po všech stránkách udržitelně a byly tak dobrým místem k životu.
Odborně se věnuji managementu, nehierarchickému fungování organizací, kritickému myšlení a inovacím. Působím v think-tanku České priority, kde se věnuji projektu Megatrendy a velké společenské výzvy. Jsem také součástí odborné sítě Red Button, kde přispívám a prožívám experiment s nehierarchickým uspořádáním. Spolutvořím, mentoruji a pozoruji další komunity a síťová uspořádání a jsem ráda, že v tomto směru mohu spolupracovat s Evoluciem. Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Jsem absolventem Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.
 

PŘEDCHOZÍ WEBINÁŘE

INTEGRÁLNÍ MANAGEMENT V PRAXI

Na webináři pod vedením Marka Vicha jsme představili koncepci integrálního managementu, která využívá veškeré dědictví světa organizací a psychologie práce a poskytuje porozumění a prostředky k posunu lidské spolupráce na vyšší úroveň. Popsali jsme základní integrální principy, které pomáhají najít rovnováhu mezi tradičními a novými přístupy a vhodně rozvíjet organizace, týmy i jednotlivce.