Setkání lidí, lídrů, podnikatelů a majitelů firem, kteří hledají nové přístupy 
a přináší duchovní principy do svého byznysu.

Energie souznění, slova vycházející ze srdce, vyživující duši.
Celistvost bez nutnosti skrývat některou část sebe sama. Sounáležitost v různorodosti.
Radost a klid. Sdílení, spolutvoření. Úžasní lidé. Třicet sedm životních příběhů, jedna společná touha
- žít a podnikat jako dobrý člověk. Tvořit něco, co slouží a podporuje život. 

To vše a více přineslo první setkání Spiritualita v byznysu.
Než přineseme termín a program toho příštího, podívejte se,
co vše jsme v Broumově prožili, a naciťte atmosféru z fotografií. 

Žijeme v čase převratných změn a velkých výzev na kolektivní i individuální úrovni. Stále více lidí si uvědomuje,
že dosavadní paradigma byznysu zaměřené na tvorbu zisku za každou cenu není nadále udržitelné. 
*
Vnímáme nutnost změny postojů a přístupu k tomu, jak žijeme, spolupracujeme, tvoříme své vlastní já
a jeho propojení s vyšším celkem, s tím, co nás přesahuje.
*
Oblast podnikání je důležitým polem pro tuto změnu, firmy jsou jejím silným hybatelem.
Vědomí lídři vytvářejí podmínky podporující vývoj jednotlivců i celých systémů.
Jdou příkladem, ukazují sílu spojení srdce a mysli, spiritu a hmoty.

Průvodci setkání byli Lenka Papadakisová a Martin Halíř. 

Náš hostitel podnikatel a filantrop Jan Školník sdílel příběh obnovy města a Kláštera Broumov. Dalšími inspirujícími hosty byli komeniolog profesor Jan Hábl, kulturoložka Kamila Němečková, husitský
farář Vladimír Volráb a dokumentarista Viliam Poltikovič
.

Průvodci diskusí a kruhů byli kromě Lenky a Martina také Jan Bím, Ondřej Krása, Hana Bernardová a Ondřej Sedláček.

Více se o průvodcích a hostech dozvíte v galerii.
Najdete v ní také krátké rozhovory na téma spiritualita v byznysu.

Co říkají průvodci a hosté k tématu spirituality v byznysu (více rozhovorů v galerii)

CO JSME ZAŽILI

1. DEN - SEZNAMUJEME SE, OSLAVUJEME, MEDITUJEME

13:00 - 19:00

Začali jsme Oslavou našeho setkání. Vzájemně jsme se seznámili a otevřeli téma Evoluce vědomí, byznysu a spirituality s Evou Vejvodovou
a Kamilou Němečkovou. 

S naším hostitelem Janem Školníkem, podnikatelem
a filantropem, zakladatelem Agentury pro rozvoj Broumovska jsme hovořili a sdíleli na téma Cesta filantropie.   
 

Vladimír Volráb, husitský farář a učitel křesťanské meditace 
nás pozval k tématu Meditace v každodenním i profesním životě 
a do praxe bezpředmětné meditace, která „… je cesta, jak
opustit vlastní myšlenky, obrazy, fantazie a vystavit se realitě skutečnosti.“
 

Den jsme uzavřeli kruhy, v nichž jsme sdíleli svou vlastní duchovní cestu a praxi. 

20.30 – 21.30 

S Viliamem Poltikovičem jsme si povídali o jeho cestě ke spiritualitě 
a zhlédli ukázky z jeho dokumentů „Dalajlama v Buddhových stopách“ a „Šťastny ať jsou všechny bytosti“  - odkaz českých mystiků Míly a Eduarda Tomášových.

2. DEN - NOŘÍME SE DO HLOUBKY, ZKOUMÁME, PUTUJEME

Ráno jsme meditovali v tichu nebo v pohybu.

9:00 - 12:30

S profesorem,pedagogem a komeniologem Janem Háblem jsme se vnořili do tématu Charakter člověka a podnikavost.

"Člověk učený, ale nemravný jest břemenem země", říká J. A. Komenský v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Platí to
i v byznysu? Jak se daří byznysu mravnému a nemravnému? Jak se podniká „s charakterem“ a „bez charakteru“? Je-li morální integrita
či charakter zásadní, jak se rozvíjí? Slovy Komenského „znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“?


13:30 – 15:30

 Vybírali jsme si podle chuti z těchto možností 

 • Putování do okolních skal s Janem Bímem 
 • Komentovaná prohlídka kláštera
 • Odpočinek, vstřebávání nebo setkávání

16:00 – 19:00

Open space:
Do sdílecího prostoru přinesli účastníci tato témata

 • Tvoření z ega versus tvoření v napojení, z intuice, ze srdce.
 • Proč propojovat spiritualitu a byznys.
 • Jak se spiritualita mafinestuje v našem podnikání/businessu.
 • Oslava příkladů dobré praxe spirituality v byznysu.
 • Cenotvorba a sebeohodnocení.
 • Směřování komunity, pomoc vs. služba.
 • Jaký je nový příběh, který společně tvoříme, a jaké místo v něm má spiritualita, byznys a podnikavost?
 • Jak provázet organizace transformací k udržitelnosti a hodnotám.
 • Shadow work -  jak poznat a osvobodit  temné stránky, které nás v týmech a organizacích mohou sabotovat.
 • Lineární a nelineární čas.

20.30 – 21.30

Večer jsme prožili v kruhu vděčnosti a povídáním o tématech,
ke kterým nás den inspiroval.

3. DEN - SNÍME, HLEDÁME TEZE, UZAVÍRÁME

Ráno jsme meditovali v tichu nebo v pohybu.

9:00 – 13:00

Kamila Němečková nás provedla tématem Nové paradigma ve vědě.
 

Martin Vohánka promluvil na téma Spiritualita a technologie. 

Naše malé společenství se na závěr ponořilo do snění pomocí metody Dragon Dreaming.  “Pojďme snít příběh, ve kterém je spiritualita součástí byznysu a naopak. Co musí být v příběhu obsaženo v dimenzi JÁ-MY-SVĚT, aby to byl i můj příběh?” 

MÍSTO SETKÁNÍ KLÁŠTER BROUMOV


Klášter Broumov je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce. Inspiruje prohlídkou české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou. Jeho jedinečný genius loci přispěje k atmosféře našeho setkání, pomůže nám jít do nitra sebe samých i společně hledat odpovědi na hluboké otázky.

 

Adresa:
Klášterní 1, 550 01 Broumov

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás prosím na emailu info@evolucio.space.
 

Fotogalerie