Zveme vás na setkání lidí, kteří podnikají hlavou a srdcem.
Kteří žijí nové paradigma podnikání a byznysu. 

Záměrem setkání s podtitulem Síla jednoduchosti je sdílet zkušenosti,
vzájemně se inspirovat a propojit nad tématem naplňování duchovních principů v byznysu. 

Jak naplňovat principy, které jsou ve své podstatě jednoduché, ale není snadné je žít? 

*
Jak se projevují v kvalitě podnikání a jeho výsledcích?
jaké nové přiležitosti nám ukazují?
*
Jakou roli hraje charakter člověka a které jeho aspekty je nutné kontinuálně kultivovat?
*
Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi s našimi průvodci Lenkou Papadakisovou, Janem Školníkem, Vladimírem Volrábem, Janem Bímem, Ondřejem Krásou, Martiem Halířem a Janem Háblem. 
 

KDYŽ SE LIDÉ PROPOJÍ, POSILUJÍ TÉMA, KTERÉ NESOU

Budeme objevovat, experimentovat, tvořit, meditovat, putovat v krásné broumovské krajině a čerpat inspiraci i sílu nést srdce v byznysu dál. Prozkoumáme přístupy k podnikání - ty, které nás formovaly a už neslouží, ty, které tvoříme nově a potřebují nás.
Ponoříme se do hloubky, zažijeme mocnou energii skupiny, posílíme se na svou další cestu.
 

22. května, 14:00
-
24. května,14:00

Klášter Broumov
Klášterní 1
550 01 Broumov

xxxxx Kč
(nejsme plátci DPH)

až 50 inspirujících
účastníků

CO ZAŽIJEME

1. DEN - SEZNAMUJEME SE, OSLAVUJEME, MEDITUJEME

Setkání otevřeme ve 13:00. Vytvoříme rámec setkání. 

Vzájemně se obohatíme sdílením příběhů z naší osobní cesty.
Seznámíme se s pohledem spirální dynamiky na holistický byznys.  

S naším hostitelem Janem Školníkem otevřeme téma Byznys
a filantropie.  

Vladimír Volráb nás přizve k tématu meditace v životě a byznysu
a také do bezpředmětné meditace. 

V kruhu sdílení se obohatíme zkušenostmi s meditační praxí
a dalšími metodami čištění mysli, koncentrace a kontemplace. 

Večer zhlédneme dokumentární film Viliama Poltikoviče.

2. DEN - NOŘÍME SE DO HLOUBKY, ZKOUMÁME, PUTUJEME

Dopoledne se s Janem Háblem vnoříme do tématu "Charakter
člověka a byznys. Priorita, která má budoucnost". Jan nás pozve
k prozkoumání těchto otázek:

"Člověk učený, ale nemravný jest břemenem země", říká J. A. Komenský v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Platí to i v byznysu? Jak se daří byznysu mravnému a nemravnému? Jak se podniká „s charakterem“ a „bez charakteru“? Je-li morální integrita či charakter zásadní, jak se rozvíjí? Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Slovy Komenského „znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“?

Odpoledne si prohlédneme klášter a půjdeme putovat do okolních skal. 

Poté formou kruhů a deep world café otevřeme témata a hluboké otázky, které si běžně neklademe, budeme sdílet osobní výzvy a postoje k tématům jako:

Definice úspěchu v novém paradigmatu byznysu.
Shadow work v organizacích.
Je "tealová" organizace skutečně možná a dlouhodobě udržitelná?
Důvěra X nedůvěra. Spolupráce x konkurence. Růst X cykličnost.
Odpovědnost jedince X Co není v naší moci.
Plynutí X tlak
... 

Večer si společně zajamujeme. Neváhejte se zapojit vlastními nástroji a hlasy.

3. DEN - SNÍME, UZAVÍRÁME, LOUČÍME SE

V dopoledním poradním kruhu budeme snít o tom, co je možné. Inspiraci si vezmeme z metody projektového designu DragonDreaming. Položíme si otázku, za jakých předpokladů je možné, aby spiritualita byla přirozenou součástí byznysu,
a odpovíme na ni ze tří perspektiv:

Já  - individualita
My - komunity
Svět - prostředí

Setkání zakončíme ve 13 hodin.

MÍSTO SETKÁNÍ

Klášter Broumov je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce. Inspiruje prohlídkou české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou. Jeho jedinečný genius loci přispěje k atmosféře našeho setkání, pomůže nám jít do nitra sebe samých i společně hledat odpovědi na hluboké otázky.

Ubytováni budeme ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.

CENA

Cena programu včetně ubytování a stravy je 9900 Kč (nejsme plátci DPH).


Přečtěte si prosím Obchodní podmínky pro akce. 
 

Kontakt na Lenku