Teal Days jsou online i živá setkání lídrů a hybatelů, 
kteří budují samořízené, tealové / tyrkysové či svobodné organizace.

 

Pořádáme je proto, abychom vytvářeli prostor pro vzájemné učení, sdílení a podporu lidí,
kteří v praxi žijí tealové i další principy nových forem spolupráce.

Každé setkání má své téma a formát (např. poradní i další podoby kruhu, mastermind, workshop).

Téma a termín příštího setkání včas vyhlásíme


ZÁZNAMY PŘEDCHOZÍCH TEAL DAYS

JAK NA MEETINGY, 17.1.2023

Meetingy hrají v chodu organizace významnou roli. Mohou ji posouvat dopředu, nebo naopak brzdit.

Co dělat pro to, aby byly zdrojem energie, sounáležitosti 
a radosti místo bloků, frustrace a únavy?

Na tyto a další otázky jsme hledali odpověď na lednovém online setkání. Probírali jsme nastavení a rytmus meetingů v organizaci, efektivitu, nástroje a postupy, které ji podporují a další aspekty dobře fungujících schůzek. 

O své zkušenosti se podělil host Lubomír Fehér, CEO firmy Concierge Advisory.

Provázely nás Lenka Papadakisová, Simona Benešová a Michaela Skalníková

Z tohoto setkání není k dispozici záznam.

SEBEŘÍZENÍ V SAMOŘÍZENÉ ORGANIZACI, 22.11.2022

Schopnost řídit sám sebe je nutná podmínka úspěšné spolupráce
v samořízené či svobodné organizaci. 

 • Co znamená sebeřízení?
 • Jaké schopnosti a nastavení mysli k němu potřebujeme?
 • Jak nám v sebeřízení pomáhají nebo brání podmínky,
  v nichž pracujeme?
 • Jakou roli hraje leadership organizace?
 • Jak můžeme posilovat disciplínu a potřebné návyky
  v každodenní praxi?
 • Jak s tím můžeme pomoct ostatním?
 • Jaké nástroje a postupy podporují sebeřízení?
 • Co vyžaduje sebeřízení při práci online?

Odpovědi na tyto otázky jsme hledali ve společném sdílení zkušeností účastníků a také s hostem Pepou Hajkrem, majitelem a ředitelem firmy Shine Consulting. 
V záznamu uslyšíme například to, jak ve firmě žijí principy samořízení a sebeřízení, jakou roli v tom hraje leadership, jak Pepa pracuje s osobní disciplínou i jak firmě pomáhá "Řízení projektů 5.0", díky kterému dokážou rychle inovovat a férově oceňovat své lidi.

Setkáním prováděly Eva Vejvodová a Lenka Papadakisová.

PŘEKÁŽKY A RIZIKA NA CESTĚ K TEALU, 11.10.2022

Budovat samořízenou tealovou organizaci může být krásná, i když náročná cesta osobního rozvoje, naplnění a rozkvětu organizace. 
Může ale také vést k frustraci, zklamání, propadu byznysu a návratu k hierarchickému řízení. 

Co je třeba udělat pro, aby tento scénář nenastal?

Odpovědi na tuto otázku jsme probírali s Mirkou Nebuželskou, majitelkou a ředitelkou firmy 22Hlav, která sdílela, s jakými hlavními výzvami se setkali na tříleté cestě budování tealové organizace a jak je řešili. 

Setkáním provázely Eva Vejvodová a Lenka Papadakisová

CO NAJDETE V ZÁZNAMU

Stručný úvod do tématu - pojmenování hlavních výzev
a náročných situací, se kterými se potkáváme při budování samořízených tealových organizací.

Zkušenosti Mirky Nebuželské, majitelky a ředitelky firmy 22Hlav (60 lidí). Mimo jiné uslyšíte:

 • Jaký problém nastal v samořízených týmech po zrušení původních manažerských rolí. Proč bylo nutné vytvořit roli "lead link" - lídra, který pečuje o lidi a jejich spolupráci v týmu.
 • Proč a jak je nutné kontinuálně pracovat na definici rolí a odpovědností ve firmě.   
 • Proč lidé po čase odmítli stanovovat si zvýšení mezd sami. Jaký mzdový systém teď firma vyvíjí.
 • Proč je pro firmu důležité, aby spolu týmy nesoutěžily, ale spolupracovaly. 

A další zajímavé vhledy.

Pokud máte nějaké otázky nebo náměty témat dalších setkání, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

Eva Vejvodová a Lenka Papadakisová

eva.vejvodova@evolucio.space
+420 602 117 978