Teal Days jsou pravidelná online i živá setkání lídrů a hybatelů, 
kteří budují samořízené, tealové / tyrkysové či svobodné organizace.

 

Pořádáme je proto, abychom vytvářeli prostor pro vzájemné učení, sdílení a podporu lidí,
kteří v praxi žijí tealové i další principy nových forem spolupráce.

Setkání se uskuteční jednou za dva měsíce.
Každé má své téma a formát (např. poradní i další podoby kruhu, mastermind, workshop).
 

Aktuální Teal Day je online na téma:
 

PŘEKÁŽKY A RIZIKA NA CESTĚ K TEALU


Na Zoomu, 11. října 2022, 9:00 - 11:30

Budovat samořízenou tealovou organizaci může být krásná, i když náročná cesta osobního rozvoje, naplnění a rozkvětu organizace.
Může ale také vést k frustraci, zklamání, propadu byznysu a návratu k hierarchickému řízení. Co je třeba udělat pro, aby tento scénář nenastal?

 • Pojmenujeme hlavní výzvy a náročné situace, se kterými se potkáváme při budování samořízených tealových organizací.
   
 • Mirka Nebuželská, majitelka a ředitelka firmy 22Hlav
  (60 lidí), popíše svou zkušenost ze tří let samořízeného fungování organizace, jakým největším problémům zatím ve firmě čelili a jak se s nimi vyrovnali.  

   
 • Formou mastermindu budeme sdílet osobní zkušenosti 
  a přístupy k řešení překážek a výzev. Počítáme
  s aktivním zapojením všech účastníků v menších skupinkách a celém kruhu.

Provázet vás budou Eva Vejvodová a Lenka Papadakisová.

Průběh setkání

 • Otevření tématu - Eva Vejvodová, Lenka Papadakisová, 15min
 • Případová studie Mirky Nebuželské + otázky, 40 min
 • Přestávka 5 min
 • Sdílení zkušeností účastníků, výběr konkrétního tématu,
  které podprobně rozebereme formou mastermindu, 80 min
 •  "Sklizeň" na závěr -  co  nás dnes obohatilo a jaká témata chceme řešit příště,  10 min
   

Videozáznam

Úvodní dvě části setkání, tj. otevření tématu a případová studie Mirky Nebuželské budou nahrány.
Videozáznam bude neomezeně přístupný všem účastníkům setkání. Pro zájemce o téma, kteří se nemohou setkání zúčastnit, bude záznam zpřístupněn za poplatek 200 Kč.


 

Co je mastermind

Mastermind je léty prověřený model skupinového mentoringu. Je postavený na vzájemné podpoře a pomoci prostřednictvím sdílení osobních zkušeností a know-how v prostředí hluboké důvěry. Pod vedením facilitátora si skupina zvolí téma (výzvu, otázku) jednoho z účastníků. Každý člen sdílí svou zkušenost na vybrané téma a přístup, který by v dané situaci zvolil. Sdílení je obohacující nejen pro nositele vybraného tématu, ale pro všechny členy skupiny.  Mastermind skupiny obvykle fungují dlouhodobě v pravidelném rytmu setkávání, která provází facilitátor. 

 Cena setkání: 400 Kč (nejsme plátci DPH), v ceně je neomezený přístup k videozáznamu první části setkání.

Po vyplnění registrace vám zašleme fakturu a potřebné informace. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky. 

Pokud máte nějaké otázky nebo náměty témat dalších setkání, napište nám nebo zavolejte:

eva.vejvodova@evolucio.space
+420 602 117 978

Těšíme se na vás.

Eva Vejvodová a Lenka Papadakisová