Inspirují vás tyrkysové principy popsané v knize Budoucnost organizací? 
Chcete, nebo už zkoušíte zavádět samořízení v praxi? Zajímá vás, jak velké je pole samořízení a tyrkysových organizací
v Česku a na Slovensku, kdo se k němu hlásí a jaká je jejich zkušenost?
Patříte mezi ně? 

Zapojte se do Tyrkysové výzvy

Přihlaste se k příznivcům samořízení

Vyplňte dotazník - 14 otázek / 10 minut / do 31.5.
Výstup dotazování zveřejníme na konci června.
 

Přijďte sdílet zkušenosti z praxe

Moderovaná online setkání lidí, kteří zavádějí samořízení nebo tyrkysové principy v praxi 
 2 hodiny / 16 účastníků / účast zdarma

Myšlenka Tyrkysové výzvy

Téma samořízení se čím dál častěji objevuje v praxi jako alternativa ke klasickému hierarchickému modelu.
V Česku a na Slovensku je přítomné už víc než deset let v podobě diskuzí o svobodných firmách, samoorganizaci nebo
tyrkysových prinicipech.
Jak silný je to trend a má smysl se jím zabývat? V Evoluciu věříme, že ano! Proto vás zveme k mapování "evolučního pole spolupráce", jehož záměrem je zjistit, kolik lidí a organizací se vydalo cestou samořízení nebo s tímto přístupem sympatizují. Co je inspiruje, jak se jim vede, jaké problémy řeší. Věříme, že má smysl poznat a propojit toto pole pro vzájemnou inspiraci a společné učení.
 

Jestli se vám myšlenka výzvy líbí, pomozte ji prosím šířit dál. Děkujeme.
www.evolucio.space/tyrkysova-vyzva

Tvůrčí tým 

Lenka Papadakisová, Katka Jiřinová, Eva Vejvodová, Michaela Skalníková.
Pomoc při přípravě projektu poskytli Simona Benešeová, Petr Jezevec Pouchlý a Marek Vich.
 

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám nebo zavolejte:
Michaela Skalníková 
michaela.skalnikova@evolucio.space
+420 605 153 890