KONFERENCE R/EVOLUCE V ORGANIZACÍCH

V říjnu 2019 proběhl první ročník konference zaměřené na sdílení trendů v managementu organizací a šíření evolučních myšlenek, kterou jsme pořádali společně s Katedrou managementu FPH Vysoké školy ekonomické v Praze. 

V dopolední částí se majitelé firem podělili o své zkušenosti, odpoledne strávili účastníci besedami se speakery a na tématických workshopech.  
Ohlas účastníků i speakerů nás utvrdil v přesvědčení, že téma evoluce organizací rezonuje a stále více lidí je otevřených novým přístupům.

O termínu druhého ročníku budeme včas informovat.