Aktuální webináře a rozhovory

Evolucio Camp

Evolucio Camp je setkání lidí, kteří věří, že pozitivních změn v organizacích i společnosti dosáhneme vyšší úrovní spolupráce postavené na otevřenosti, schopnosti naslouchat, vzájemném respektu a kolektivním učením. 
Záměrem Campu je setkat se ve skupině zhruba dvaceti lidí, poznat se, vzájemně se obohatit zkušenostmi, vyzkoušet si spolu nové přístupy, společně se učit, objevovat, co nás spojuje, a podpořit se na naší evoluční cestě.
Další setkání plánujeme na jaro 2022. Na program a zážitky z předchozích setkání se podívejte zde.

Seriály webinářů

Výběr ze seriálu Evoluce organizací

Výběr z dalších webinářů

KONFERENCE R/EVOLUCE V ORGANIZACÍCH

V říjnu 2019 proběhl první ročník konference zaměřené na sdílení trendů v managementu organizací a šíření evolučních myšlenek, kterou jsme pořádali společně s Katedrou managementu FPH Vysoké školy ekonomické v Praze. 

V dopolední částí se majitelé firem podělili o své zkušenosti, odpoledne strávili účastníci besedami se speakery a na tématických workshopech.  
Ohlas účastníků i speakerů nás utvrdil v přesvědčení, že téma evoluce organizací rezonuje a stále více lidí je otevřených novým přístupům.

O termínu druhého ročníku budeme včas informovat.