Evolucio Camp je setkání lidí, kteří věří, že pozitivních změn v organizacích i společnosti dosáhneme vyšší úrovní spolupráce postavené na otevřenosti, schopnosti naslouchat, vzájemném respektu a kolektivním učením. 

Záměrem Campu je setkat se ve skupině pětadvaceti lidí, poznat se, vzájemně se obohatit zkušenostmi, vyzkoušet si spolu nové přístupy, společně se učit, objevovat, co nás spojuje, a podpořit se na naší evoluční cestě.

Koho zveme: průkopníky, hybatele a průzkumníky nových způsobů a možností spolupráce. Lidi, kteří tvoří nebo podporují smysluplné záměry a přispívají ke změnám ve společnosti, organizacích, systémech či komunitách. Lidi z různých oborů a prostředí - podnikání, vzdělávání, environmentálních projektů, kultury, komunitních programů, sociálních služeb....

Jestli věříte v sílu sdílení, naslouchání a učení se příběhy a chcete prožít pár dní v energii sounáležitosti a podpory, přidejte se k nám.

Už podruhé se setkáme 27. - 29. května na krásné Rodinné farmě Hůrka v Písku.

S KÝM SE POTKÁTE

Celým Campem nás bude s moudrostí, vnímavostí a laskavostí provázet Lenka Papadakisová, spoluzakladatelka Evolucia a tvůrkyně programu Campu. První a druhý den se v rolích průvodců zapojí také Jan Bím a Martin Halíř. 
O vše potřebné včetně pohodlí účastníků se bude starat naše kolegyně Míša Skalníková. Ráno si budeme moct zacvičit a zatančit s další naší kolegyňkou Pavlínkou Lášticovou. 
Průvodcem po farmě nám bude Jarda Chroňák. Skvělé jídlo nám bude chystat kuchařka Katka Čápová. 
Těší se na vás i další spoluzakladatelé Evolucia Eva Vejvodová, Simona Benešová a Marek Vich.                                                             

CO VÁS ČEKÁ

PRVNÍ DEN

13.00 -13.45: Příjezd, uvítání, seznámení se, ubytování
 
14.00 - 18.30: Odpolední blok: SEZNAMUJEME SE
- Rozkoukání se na farmě, seznámení se s jejími obyvateli. Provede nás Jarda Chroňák.
- Sdílení osobních příběhů a kruh snění za pomoci metody Dragon dreaming. Provedou nás Lenka Papadakisová a Martin Halíř.

18.30 - 19.30: Večeře

20:00 - 21.30: Mindfulness - meditace, pohyb, bubnování. Navážeme na odpolední sdílení a snění.

DRUHÝ DEN

Do 9.15: Probouzení, rozcvička s Pavlínkou Lášticovou, snídaně

9.30 - 13.00: Dopolední blok - INSPIRUJEME SE:
Open Space - workshopy na témata, která přinesete 
Nabídka:
- Dragon Dreaming - s metodou nás seznámí Martin Halíř
- Prozkoumáme  své  osobní  hodnoty a zjistíme, co  máme společného - s použitím modelu Richarda Barretta

13.00 - 14.00: Oběd


14:00 - 18.30: Odpolední blok - UČÍME SE:

14:00 - 16:30: Učíme se z přírody  - v kontaktu s koňmi, včelstvem a permakulturou

16:30 - 18:30: Poradní kruh k tématům osobní transformace. Provedou nás Lenka Papadakisová a Jan Bím.

18.30 - 19:30: Večeře (společná příprava a grilování)
 
20.00: Tance dávných tradic 

TŘETÍ DEN

Do 9.30: Probouzení, rozcvička s Pavlínkou Lášticovou, snídaně

9.30 - 13.00: Dopolední blok: INSPIRUJEME SE
Mastermind  - sdílení zkušeností a řešení témat, která si přinesete
- Uzavírání a sdílení

13.00 - 15.00: Oběd, povídání, vycházka a loučení

Po celou dobu programu bude zajištěna voda, káva, čaj a drobné občerstvení. Přestávky budeme dělat dle potřeby,  dohody  a pohody.
 

MÍSTO KONÁNÍ - RODINNÁ FARMA HŮRKA V PÍSKU

Farmu Jardy Chroňáka jsme vybrali, protože má duši. Je to místo pro komunitní setkávání, kde se lidé cítí v klidu a pohodě. Zkušenost z prvního Campu potvrzuje, že spojení s přírodou a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos. Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. Věříme, že se nám zde i tentokrát podaří vytvořit atmosféru sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Takto vypadal videopozdrav  z farmy při přípravě prvního Campu.  

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

UBYTOVÁNÍ

V Penzionu Sport ve dvoulůžkových pokojích.
Cena za osobu a noc 565 Kč včetně DPH. 

Na farmě ve stanu, v týpí nebo v senem provoněné stodole.
Cena za osobu a noc 200 Kč.

STRAVOVÁNÍ

Skvělé vegetariánské jídlo z kvalitních surovin nám bude po celý den opět připravovat Katka Čápová. 
 

CENA

Program 3.600 Kč - platba převodem na účet po obdržení zálohové faktury (nejsme plátci DPH)
Strava: 1000 Kč (500 Kč/den) - platba v hotovosti na místě
Ubytování: dle výběru - platba v hotovosti na farmě /  v penzionu kartou či v hotovosti

Přečtětě si prosím Obchodní podmínky.

Těšíme se na vás. Za tým Evolucia
Lenka Papadakisová & Míša Skalníková

kontakt: 
michaela.skalnikova@evolucio.space
+420 605 153 890

ZÁŽITKY Z PRVNÍHO CAMPU V SRPNU 2020

Sešlo se nás celkem devatenáct. Byli jsme úžasně různorodá skupina, která se velmi rychle propojila. Od začátku panovala uvolněná, přátelská atmosféra a ochota sdílet. Z Campu jsme všichni odjížděli obohacení, povzbuzení a natěšení na další setkávání. Cítili jsme, že se podařilo položit základní kámen komunity Evolucia, na kterém budeme dál stavět. 

Atmoféru setkání můžete nacítit z fotografií.