Současný svět businessu je pestrý. Na jedné straně dominují tradiční hierarchické a byrokratické organizace, které využívají styly řízení, jež se ve svých základních principech od první poloviny 20. století prakticky nezměnily. Na straně druhé přibývá společností, které se hlásí k holakracii, tyrkysovým principům nebo svobodným firmám a přecházejí k samořízení a nehierachickému řízení.  Pro mnohé z nás jsou tyto modely organizací odpovědí na velkou část problémů dnešního světa a nadějí na lepší budoucnost. Jejich uvedení do praxe však není snadné a ne každá organizace na této cestě uspěje. 

Na webináři pod vedením Marka Vicha jsme představili koncepci integrálního managementu, která využívá veškeré dědictví světa organizací a psychologie práce a poskytuje porozumění a prostředky k posunu lidské spolupráce na vyšší úroveň. Popsali jsme základní integrální principy, které pomáhají najít rovnováhu mezi tradičními a novými přístupy a vhodně rozvíjet organizace, týmy i jednotlivce. 

Tématem integrálního managementu se budeme zabývat i v dalších webinářích a workshopech. 

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

VÍCE O INTEGRÁLNÍM MANAGEMENTU

Integrální management vyžaduje souběžný rozvoj organizace a jejích procesů; účinné týmové spolupráce a celistvosti i psychické vyzrálosti jednotlivce.  Zároveň zahrnuje:

Práci s daty a vědeckými důkazy, stejně jako spontánnost a naslouchání hluboké intuici.
Zaměření na smysluplnost, seberealizaci a udržitelnost, stejně tak jako na rozvoj materiálního blahobytu a dostatku.
Znalost a respekt k minulosti společně s kultivací otevřené mysli začátečníka, využíváním nejmodernějších technologií a otevřeností všem nejrůznějším pohledům i názorům.
Podporu soukromí, bezpečí a individuálního kreditu jednotlivce společně s otevřeným sdílením know-how napříč týmy, organizacemi i shluky organizací.

Ing. Marek Vich, Ph.D.

https://www.marekvich.com

Mým posláním je oživovat svět současných organizací a pomáhat jejím členům k větší svobodě, odpovědnosti a naplnění. Mojí hlavní vášní je zavádění evolučních, svobodných a participativních stylů řízení založených na samoorganizaci. A to je přesně důvod, proč spolutvořím organizace jako Evolucio nebo MindfulnessClub.cz.

Působím také jako odborný asistent na katedře managementu FPH VŠE v Praze, kde se věnuji výuce a výzkumu v oblastech managementu a mindfulness.