Jak znalost našich vlastních hodnot a hodnot kolegů pomáhá naplnit potenciál organizace? Proč je důležité znát úroveň vědomí lidí v organizaci a jak ji popsat? Jak měřit motivaci lidí?

Odpovědi na tyto a další otázky poskytuje Barrettův model hodnotové a kulturní evoluce - integrovaný přístup pro vědomou individuální i kolektivní evoluci a naplnění lidského potenciálu.

Na webináři s Janem Polákem jsme probrali esenci, klíčové elementy i některé nástroje modelu a jak je využít pro rozvoj vědomí v pracovním prostředí, pro rozvoj spolupráce postavené na důvěře a při zavádění tealových/tyrkysových principů do života organizace. 

CO WEBINÁŘ POSKYTUJE:

  • Porozumění Barrettovu modelu a jeho přínosu pro naplnění potenciálu jednotlivců a organizace.
  • Poznání, jak zviditelnit a měřit běžně neviditelné aspekty motivace, hodnotového nastavení a kultury týmů a organizací.
  • Porozumění, jak model umožňuje pochopit a popsat úrovně vědomí, motivace, hodnot a rozvojových potřeb lidí.
  • Seznámení s prostředky pro vytváření podpůrnějších a produktivnějších vztahů a pro hlubší sladění s posláním organizace. 
 

Jan Polák úzce spolupracoval přímo s Richardem Barrettem a využívá evoluční nástroje na individuální, týmové, organizační i společenské úrovni na Slovensku i v zahraničí.

Richard Barrett, který model vyvinul a za posledních 25 let vyzkoušel v praxi po celém světě, dokázal ve své práci skloubit nejnovější poznatky z pozitivní psychologie, evoluční biologie, empirické vědy a východní i západní spirituality pro praktické použití v integrálním osobním a organizačním rozvoji.
 

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

Jan Polák je spoluzakladatel Evolucia. Dlouhodobě se zabývá udržitelným rozvojem podnikání, jež staví na síle lidského potenciálu.  Pomáhá probouzet a transformovat spirit a tvůrčí energii v organizacích.
Provází organizace na cestě změny. Pomáhá lídrům a týmům odhalit a rozvinout jejich silné stránky, zlepšovat kvalitu spolupráce a stavět úspěšné strategie.  Je také zakladatelem a ředitelem firmy Prosperity Vision a průkopníkem přístupu Podnikatel 5.0 a Dynamiky bohatství a talentů.