Tvoříme budoucnost novou kvalitou spolupráce

"Nová" kvalita spolupráce vlastně vůbec nová není. Jen se
s ní zatím běžně nesetkáváme. Ale její charakteristiky se 
v praxi projevují čím dál víc, jak si uvědomujeme jejich sílu
a nezbytnost pro nacházení řešení současných i budoucích výzev.

Nová kvalita spolupráce je založená na důvěře, respektu, otevřenosti, osobní zodpovědnosti a sdílení moci
v přirozené hierarchii znalostí a zkušeností. Charakterizuje
ji empatie, laskavost, autenticita a přirozenost. Umožňuje lidem společně nacházet řešení, která respektují potřeby celku i všech zúčastněných.  

Základním předpokladem takové spolupráce je schopnost vymanit se z pout ega, oprostit se od potřeby prosadit svůj názor a místo toho hluboce naslouchat se záměrem porozumět. Sobě, druhým, svému okolí, přírodě, systému,
v němž žijeme.

Schopnost naslouchat hlasu srdce a uplatňovat naplno své talenty, zkušenosti a rozum v jeho službě, vytváří výsledky, které by jinak nemohly vzniknout. 

 

Náš tým

Provázíme a podporujeme jednotlivce, týmy a organizace na cestě ke zdravé, smysluplné a naplňující spolupráci.
Na cestě, která je sama o sobě cílem, protože je to cesta objevování a vývoje k novému pohledu na svět, život a na nás samé. Jsme společníci, kteří pokládají otázky, přinášejí know-how a sdílejí zkušenosti.

Eva Vejvodová

"Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. Věnuji se tématu evoluce vědomí jednotlivce a jejích projevů v podobě a kvalitě lidské spolupráce. Aktivně podporuji sdílení zkušeností a inspirace mezi lidmi
a organizacemi. V roli průvodce či mentora jim pomáhám objevovat a zkoušet nové formy spolupráce postavené na přirozené hierarchii a sdílení moci, na otevřenosti
a lidskosti, na regenerativním přístupu 
k životu a světu.
Pomáhám týmům i jednotlivcům otevřít komunikaci, prohloubit důvěru a vztahy
a tvořit vizi. Provázím je nastavením rozhodování a definováním rolí a jejich
vazeb v samořízeném / přirozeně hierarchickém uspořádání."  Více o Evě.


 

 Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy
a mastermindové skupiny. Podporuji změnu
z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných,
v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody 
i moderních poznatků neurověd
a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují s metodami samořízení. V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl
16 let v užším vedení neziskové organizace
na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

Spoluzakladatelé a podporovatelé Evolucia

Marek Vich

Lektor mindfulness a terapeut, garant oborů psychologie a manažerské psychologie na vysoké škole AMBIS v Praze. Spoluzakladatel programu Relational Mindfulness Training (RMT) a neziskové organizace Mindfulness Club. Je spoluzakladatelem Evolucia, které podporuje svým know-how a sdílením zkušeností na živých akcích. www.marekvich.com

Michaela Skalníková

Iniciuje, rozvíjí a podporue inovativní, společensky prospěšné a komunitní projekty, které mají za cíl propojit lidi, aby společně lépe dosáhli výsledku. Aby díky spolutvorbě prospěli spokojenému a zdravému životu jednotlivců, organizací i celé společnosti. Angažuje se v projektech
na podporu samořízených organizací, wellbeingu v práci, neformálního systému vzdělávání, občanského a politického života. Je spoluzakladatelka Evolucia, v němž podporuje tvorbu a realizaci webinářů a živých akcí. 

Jan Polák

Podporuje udržitelný rozvoj byznysu a podnikatelského prostředí, které oceňuje sílu lidského potenciálu a zaměřuje se na jeho rozvoj. Spolu
se svou ženou vede organizaci s globálním dosahem GIFEW, která podporuje rozvoj žen - podnikatelek a hybatelek, které usilují o změny
s velkým dopadem. V Evoluciu, jehož je spoluzakladatelem, přispívá svým bohatým know-how, které sdílí ve webinářích a živých akcích. 

Simona Benešová

Nadšená expertka v péči o zákazníky, zkušený lídr v mezinárodních firmách a inovátorka v oblasti budoucnosti práce a využívání exponenciálních technologií. Věří ve využívání osobních talentů nejen k osobnímu prospěchu, ale i službe ostatním. Kniha Frederica Lalouxe Budoucnost organizací odstartovala její touhu přispívat k evoluci lidské spolupráce. Je spoluzakladatelkou Evolucia, do jehož pole vnáší své bohaté zkušenosti
a inspiraci. Můžete se s ní potkat na našich živých akcích, které pomáhá organizovat. 

Pavlína Lášticová

Spoluzakladatelka Evolucia a organizace Fpohybu, která se zaměřuje na péči o zdraví lidí v práci. Své fyzioterapeutické know-how a mladistvou, nabíjející energii přináší i na akce Evolucia, na nichž pořádá ranní cvičení a pomáhá nám udržet svěží tělo a mysl po celý den.