Co se stane, když se osvobodíme z obvyklých vzorců myšlení? Když zapomeneme na vše limitující a přebytečné a otevřeme se neomezeným možnostem? Objevíme převratná řešení. A přesně to umožňuje Teorie U. 

Teorii U (neboli Presencing) vytvořil Dr. Otto Scharmer, profesor na MIT Management Sloan School a spoluzakladatel organizace Presencing Institute zaměřené na výzkum a tvorbu metod tvoření radikálních systémových inovací. 

Teorie U je dynamický inovační proces použitelný pro různé účely v každém typu organizace. Její specifický přístup, spočívající v zapojení otevřené mysli, vůle a inteligence srdce umožňuje vědomě spoluvytvářet novou realitu a přinášet výsledky, které nenaplňují pouze zájmy jednotlivců, ale slouží celku. 

Na webináři s Janem Polákem:

  • Jsme představili 5 postupných kroků metody a možnosti jejího praktického uplatnění v komunikaci, spolupráci a tvoření.
  • Zvědomili jsme si, kde a jak začít, abychom objevili nové impulsy pro vědomou změnu a odblokovali oblasti, které nás brzdí nebo omezují v její realizaci.

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

Jan Polák je spoluzakladatel Evolucia. Dlouhodobě se zabývá udržitelným rozvojem podnikání, jež staví na síle lidského potenciálu.  Pomáhá probouzet a transformovat spirit a tvůrčí energii v organizacích.
Provází organizace na cestě změny. Pomáhá lídrům a týmům odhalit a rozvinout jejich silné stránky, zlepšovat kvalitu spolupráce a stavět úspěšné strategie.  Je také zakladatelem a ředitelem firmy New Business Paradigm a programu Podnikatel 5.0.

Otto Scharmer je Senior Lecturer na  MIT Management Sloan School a spoluzakladatel Presencing Institute. Je autorem několika knih a nositelem významných ocenění.  Otto také předsedá programu MIT IDEAS pro kros-sektorové inovace. V roce 2015 spoluzaložil MITx u.lab - robustní online program (MOOC) pro tvorbu převratných změn, v rámci kterého vznikl globální ekosystém transformační změny s více než 160.000 uživateli ve 185 zemích.  V loňském roce Otto spustil online platformu GAIA (Global Activation of Intention and Action), na které se lidé vydávají na cestu poznání k hluboké osobní, společenské a planetární obnově. Otto je také členem Learning Advisory Council při OSN. Více se o něm dozvíte zde