Rozhovory Lenky Papadakisové s hosty, v nichž sdílíme myšlenky a zkušenosti z oblasti evoluce spolupráce, organizací, systémů i nás samých 

9. OZVĚNY: OSOBNÍ TRANSFORMACE S THOMASEM HÜBLEM

28.4.2021, 17:00 - 19:00

Tentokrát si Lenka Papadakisová povídala s Monikou Divišovou o její osobní transformační cestě, jejíž důležitou součástí je program Timeless Wisdom Training (TWT)  významného německého učitela, autora a facilitátora Thomase Hübla.

TWT je dvouletý intenzivní program zaměřený na integraci osobních a kolektivních traumat prostřednictvím hluboké mystické praxe, meditace, vysoce efektivní transformace a práce s potlačenými emocemi. Více o programu.

O čem Lenka s Monikou mluvily:

  • Jaké to je být studentem Thomase Hübla a absolvovat jeho intenzivní dvouletý trénink.
  • Jak probíhá TWT a o čem je - co je to  metoda “transparentní komunikace”, proč je důležitá meditace, mindfulness i vnímání emocí a pociťovaných vjemů na cestě osobní transformace.
  • O Moničině cestě osobní proměny. Jaké přínosy jí absolvování výcviku přináší. Co pro ni znamená být jeho součástí. Jak snoubí “duchovní praxi” s každodenním životem a podnikáním.
  • O významné práci Thomase Hübla v oblasti léčení a integrace kolektivních traumat. Více zde
  • O propojení Moničina vzdělání Somatic Experiencing (práce s traumatem a nervovým systémem) a učení Thomase Hübla.
     
V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

O MONICE DIVIŠOVÉ

Po studiích, cestách a životě v zahraničí spoluzaložila v roce 2000 rodinnou firmu Wellnessia. A tak začala dobrodružná i krásná fáze jejího života jako nutriční koučky a podnikatelky.
Po letech praxe a výcviků pracuje velmi jemnou a unikátní metodou, ve které propojuje tělo, mysl i srdce. Kombinace výživy, práce s traumatem a velkým respektem k životní situaci je cesta pro lidi, kteří hledají celostní přístup a bezpečný prostor pro osobní proces léčení.
Je autorkou Wellnessia Wake Up programu - wellbeing do firemního prostředí a spoluautorkou projektu restarthubnuti.cz, který se zaměřuje na zdravé hubnutí s propojením oblastí výživy, pohybu a psychiky. Má certifikát Somatic Experiencing Practisioner (P. Levine). Má mnohaleté zkušenosti s životem v komunitním bydlení.

O THOMASOVI HÜBLOVI

Thomas Hübl je významný učitel, autor a mezinárodní facilitátor, jehož celoživotní práce integruje hlubokou nadčasovou moudrost, mysticismus a vědu. Od roku 2004 provedl v roli učitele a facilitátora ve svých programech více než sto tisíc lidí po celém světě. Původ své práce a více než dvě dekády praxe integrace  kolektivních traumat popisuje ve své knize  Healing Collective Trauma: A Process for Integrating Our Intergenerational and Cultural Wounds.
Více o Thomasovi zde

Záznamy předchozích dílů

8. OZVĚNY: BUDOUCNOST ORGANIZACÍ - OD NADŠENÍ K PRAXI

17.3.2021, 17:00 - 19:00

Četli jste Budoucnost organizací, revoluční knihu Frederica Lalouxe? Jaký vliv měla na váš život? A jak ovlivnila prostředí českého byznysu a nezisku?

V 8. Ozvěnách hovořila Lenka Papadakisová s hosty o jejich “tyrkysové cestě”  od počátečního nadšení přes srážku s realitou po uvědomění toho, co je možné a za jakých podmínek. 

Co je v knize oslovilo? Pro co se nadchli a jak na to reagovalo jejich okolí? Čím si na své cestě prošli? Co se naučili? Jak se v Česku vyvíjí "evoluční pole" spolupráce v organizacích a kdo jsou jeho hybatelé?

Na tyto a další otázky odpovídali

Tomáš Hajzler -  jeden z prvních nositelů tématu svobody v práci a odpovědného podnikání u nás, pořadatel akcí Svoboda v práci živě, zakladatel hnutí Slušná firma a vydavatel knihy Budoucnost organizací.
Monika Divišová - spolumajitelka rodinné firmy a wellbeing koučka, která prošla zajímavou zkušeností od prvotního nadšení pro nové cesty k pokornému přijetí reality a postupnému objevování, jak otevřít lidi novému a neznámému.
Radek Majer, který už sedm let vede firmu TTC Teleport na principech samořízení, důvěry a lidskosti.
Jan Polák -  mezinárodní průkopník smysluplného, evolučního podnikání a integrálního přístupu v byznysu, bývalý kolega Frederica Laloux v McKinsey.
Eva Vejvodová - iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia, na jehož vzniku má kniha Budoucnost organizací zásadní podíl.

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

7. OZVĚNY - 10 TRENDŮ PRO PODNIKÁNÍ V NOVÉ DEKÁDĚ


Na webináři jsme prozkoumali 10 trendů, které zazněly na prosincovém Global Entrepreneur Summit pořádaném známým futuristou a podnikatelem Rogerem J. Hamiltonem.
Technologický pokrok zcela jistě ulehčí, urychlí, rozšíří a změní naše možnosti spolupráce. Jak se na tyto změny a příležitosti připravit? Jak je nutné posunout naše individuální a kolektivní myšlení a vědomí, abychom technologie co nejlépe využili pro svou vlastní evoluci? Na tyto a další otázky jsme hledali odpovědi s Janem Polákem, který se dlouhodobě zabývá udržitelným rozvojem podnikání, jež staví na síle lidského potenciálu. Jan také dlouhodobě spolupracuje s Rogerem Hamiltonem. Průvodkyní nám jako obvykle byla Lenka Papadakisová. 
 

6. OZVĚNY - AKTIVNÍ NADĚJE aneb JAK ČELIT ZMATKU DNEŠNÍ DOBY

Šesté Ozvěny jsme věnovali představení filosofie popsané v knize Aktivní naděje ekofilosofky Joanny Macy a psychiatra Chrise Johnstonea. Jako speciálního hosta jsme přizvali Hanku Bernardovou, která knihu přeložila do češtiny. 

Kniha Aktivní naděje se zabývá otázkami, jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem. Reflektuje současné globální výzvy, pojmenovává jednotlivé kroky na cestě k sebeposílení i praktická cvičení k objevení vlastního tvořivého přispění ke světu, v jakém si přejeme žít.
Více se o knize Aktivní naděje dozvíte zde

5. OZVĚNY - JAK PROSPĚT CELKU V DOBĚ KRIZE

Pátý díl Ozvěn byl inspirovaný webinářem amerického profesora Rogera Walshe, v němž promluvil o niterné potřebě člověka pomáhat a sloužit celku, o motivacích, které za touto potřebou stojí, a o tom, jak vlastním sebepoznáním a duchovním rozvojem pomáháme řešit problémy světa. Co znamená sloužit nejvyššímu dobru? Co se stane, když své úsilí oprostíme od své představy o výsledku? Jak se projevuje naše sebepoznávání do naší spolupráce a vedení organizací? Na tyto i další otázky jsme hledali odpovědi s Evou Vejvodovou, Míšou Skalníkovou a Lenkou Papadakisovou, která byla opět naší průvodkyní webinářem.


 

4. OZVĚNY - EVOLUČNÍ ZÁMĚR A HLEDÁNÍ SVÝCH VNITŘNÍCH ZDROJŮ PRO TRANSFORMACI ORGANIZACÍ 

Jedním ze zdrojů síly na cestě změny je laskavost k sobě samým, z níž pak vyrůstá láska k ostatním. Jestli chcete prožít jemnou a přitom nesmírně silnou moc laskavosti, podívejte se na záznam webináře a vyzkoušejte si meditace s laskavým vedením Marka Vicha.Webinářem již tradičně prováděla Lenka Papadakisová.


 

2. OZVĚNY -  TRANSFORMACE ORGANIZACÍ DO SEBEŘÍDÍCÍCH MODELŮ

Eva Vejvodová přinesla praktické tipy Briana Robertsona, autora holakracie a spoluzakladatele firmy HolacracyOne, která tento specifický model samořízení pomohla úspěšně implementovat už ve více než tisícovce organizací. 
 

3. OZVĚNY - „VNITŘNÍ GPS“ - JAK HO VYLADIT A POUŽÍVAT PŘI ROZHODOVÁNÍ

Stále více z nás používá v životě, v podnikání i při vedení lidí a organizací způsoby rozhodování přesahující hranici racionálního uvažování. Na webináři jsme s Janem Polákem probrali hlavní myšlenky Vivian Dittmar, která popisuje čtyři transracionální disciplíny – intuici, inspiraci, záměr a inteligenci srdce a jejich spolupráci s racionálním uvažováním jako pátou disciplínou.  Porozuměli jsme, jak mezi nimi vědomě dosáhnout souladu, a objevit tak své mocné „vnitřní GPS.“

1. OZVĚNY - PODPORA SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

První ze série „evolučních webinářů“  byl věnovaný tématu systémových změn a jak k nim můžeme přispět společně i jako jednotlivci. Míša Skalníková, Jan Polák a Eva Vejvodová přinesli vhled do příspěvků Otto Scharmera a Frederica Lalouxe, které zazněly na letošní Integrální evropské konferenci. Webinářem provázela Lenka Papadakisová.