Chcete vědět, jaké dohody, struktura a pravidla umožňují předat moc do rukou všech lidí ve firmě a zároveň vytvoří systém, který zajistí její fungování? Potřebujete zrychlit a zkvalitnit rozhodování ve vašem týmu? Zajímá vás, jak vnitřní nastavení organizace ovlivňuje chování a práci lidí? Slyšeli jste pojmy "samořízení", "teal", "tyrkysová organizace" nebo "radikální decentralizace" a hledáte praktický způsob, jak je uvést v život ve vaší organizaci? Jednou z možností je využít holakracii - specifický model samořízení vytvořený Brianem Robertsonem,  zakladatelem  HolacracyOne. 

Na webináři s Katkou Jiřinovou a Evou Vejvodovou:

  • jsme osvětlili hlavní aspekty holakracie,
  • probrali jsme základní principy, na nichž fungují holakratické organizace,
  • představili jsme, jak probíhají taktické a governance meetingy, které mohou v mnohém inspirovat i klasické ne-samořízené týmy.

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová

Mým posláním je přispívat k tomu, aby na světě bylo co nejvíce celých lidí – těch, kteří mají zapnutou hlavu, srdce i tělo – a přinášet tento přístup do organizací, aby fungovaly po všech stránkách udržitelně a byly tak dobrým místem k životu.
Odborně se věnuji managementu, nehierarchickému fungování organizací, kritickému myšlení a inovacím. Působím v think-tanku České priority, kde se věnuji projektu Megatrendy a velké společenské výzvy. Jsem také součástí odborné sítě Red Button, kde přispívám a prožívám experiment s nehierarchickým uspořádáním. Spolutvořím, mentoruji a pozoruji další komunity a síťová uspořádání a jsem ráda, že v tomto směru mohu spolupracovat s Evoluciem. Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Jsem absolventem Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.
 
Ing. Eva Vejvodová

Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia, k jehož vzniku mě přivedlo poslání pomáhat lidem dojít co nejdál na cestě jejich osobní evoluce. Součástí této cesty je pro většinu z nás spolupráce a spolutvorba, kterou považuji za základ úspěchu jakékoli organizace. Věřím i osobně zažívám přínos a udržitelnost evolučních organizací, které staví na principech samořízení, lidskosti, otevřenosti a službě celku. Proto takové organizace pomáhám stavět jako jejich průvodce na cestě změny i jako spolutvůrce Evolucia. 
Vystudovala jsem obor Podniková ekonomika na Vysoké škole ekonomické. v Praze Pracovala jsem v managementu mezinárodních firem. Od roku 2010 se věnuji poradenství, z toho poslední tři roky v oblasti rozvoje organizací. V rámci rozšiřování svého know-how v oblasti samořízení a evolučních organizací jsem absolvovala program Insights for the Journey Frederica Laloux, který se věnuje transformaci hierarchického modelu do tealové (tyrkysové) organizace.  

 

Brian Robertson

Přední světový expert a autor holakracie, revolučního organizačního designu pro samořízené organizace. Po letech v pozici CEO úspěšné softwarové firmy Brian v roce 2007 spoluzaložil HolacracyOne, aby pomohl šířit holakracii do dalších organizací. Napsal o ní knihu Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World. Holakracii adaptovalo již více než 1000 organizací z různých oblastí - zdravotní péče, pojišťovnictví, retailu, bankovnictví, IT, vládní instituce i neziskové organizace v mnoha zemích světa.