Martin Halíř vystudoval psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel školením v metodách Sociokracie a Dragon Dreaming, kterým se věnuje také jako konzultant a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílí na práci s týmy, které hledají metody sebeřízení.

V předchozích letech působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví.