PRVNÍ ROK EVOLUCIA

aneb Radosti budování tyrkysové organizace

14. října 2020 je to přesně rok od ustavující schůzky Evolucia. Tehdy ještě nemělo jméno, ale mělo vizi, která nás spojila. Co nám uplynulý rok přinesl a jak daleko jsme zatím na společné cestě došli? Za celý náš sedmičlenný tým mohu říct, že přinesl hlavně hodně radosti ze sdílení, vzájemného poznávání, učení a spolutvoření v prostředí důvěry a podpory. A také, pro většinu z nás, unikátní zkušenost s budováním samořízené tyrkysové organizace. V následující části sdílím svou osobní zkušenost.

Za co jsem vděčná

Evolucio mi do života přineslo především velký dar v podobě mých kolegů spoluzakladatelů Lenky Papadakisové, Míši Skalníkové, Marka Vicha, Simony Benešové, Janka Poláka a Pavlínky Lášticové. Jsou to úžasní, zajímaví, dobří lidé, se kterými je radost a čest spolutvořit. Jsem jim nesmírně vděčná za jejich energii, znalosti, nezištnou podporu a lidskost, kterou do naší spolupráce přinášejí. 

Stavíme skutečnou tyrkysovou organizaci. Žijeme to, co chceme přinášet světu. Vytvořili jsme základ vnitřní struktury ve formě prvních pravidel a dohod. Vznikly první konkrétní role. V týmu jsme si rovni, máme stejná práva. Nikdo neřídí nikoho jiného. O důležitých otázkách rozhodujeme společně metodou consent. Krok za krokem tak naplňujeme první princip tyrkysové organizace, kterým je samořízení. O naplňování principů celosti a naslouchání evolučnímu záměru píšu v dalších odstavcích.

Navzdory geografické vzdálenosti, omezenému času pro spolupráci i dalším aktivitám, které vyžadují naši pozornost, jsme i po roce pořád spolu, odhodlaní jít dál. Drží nás pocit sounáležitosti, radosti ze spolutvoření, společná vize a hodnoty. Zkušenost nám ukazuje, jak je důležité o vizi mluvit - vyjasňovat ji, vzájemně sdílet, jak ji každý z nás chápe a jak ji chceme naplňovat. Stejně důležité bylo a je i opakované vyjasňování, čemu chceme sloužit, komu svými aktivitami přinášet hodnotu.

Žijeme princip celosti. Daří se nám udržovat prostředí důvěry a bezpečí, v němž jsme každý sám sebou. Jsme otevření, laskaví, nebojíme se projevit svou lidskost, své emoce. Říkáme si narovinu, s čím nejsme spokojení a co potřebujeme jeden od druhého i Evolucia, abychom se cítili naplnění a spokojení. 

Po zkušenostech z pár divočejších porad jsme vytvořili velmi potřebná pravidla pro jejich vedení. Dodržování pravidel zajišťuje, že vyřešíme, co je třeba, a že každý, kdo má čím přispět, k tomu dostane prostor.

Téměř od počátku naší spolupráce je součástí schůzek (ať živých, nebo online) úvodní společné naladění ve formě meditace vedené obvykle kolegou Markem Vichem. Krásně nás propojí mezi sebou a napojí na to, čemu říkáme záměr Evolucia. Vždy si také řekneme, jak se právě máme a v jakém rozpoložení na schůzku přicházíme. Setkání tak mají úplně jinou energii a kvalitu, než kdybychom se hned vrhli do řešení agendy. Velice se nám osvědčily poradní kruhy, kterými nás krásně provází kolegyně Lenka Papadakisová. V nich řešíme hlubší a náročnější témata. Dávají každému z nás prostor promluvit a být slyšen a velice napomáhají našemu vzájemnému poznávání.

Nezištně přispíváme celku. Každý z nás věnuje různou měrou energii, znalosti, zkušenosti, čas i finance do společného budování Evolucia.

Velice si vážím toho, jak jsme zvládli vyřešit náročnější témata, jako bylo vlastnictví a právní forma firmy nebo dělení prvních vydělaných peněz. Těší mě nejen výsledek, ale i to, jak jsme k němu došli – otevřeným sdílením, s lidskostí.

Baví mě spolutvoření s kolegy v týmu, z něhož vzešly první projekty a také položení základů evoluční platformy. Lidé nás oslovují, účastní se našich akcí a chtějí s námi spolupracovat. Série webinářů Ozvěny Integrální evropské konference i první Evolucio Camp jsou pro mě důkazem, že jsme začali správně a posíláme do světa dobrou energii. Velkou radost a nové zkušenosti mně osobně přináší role průvodce transformací do samořízení v několika organizacích.

Záleží nám na tom, co a jak děláme, jakou hodnotu vytváříme pro sebe i ostatní. Kromě potřebného know-how přinášíme do businessu důležité principy lásky a duchovní moudrosti. Právě ty považuji za klíčové pro budování živých, udržitelných organizací, pro rozvoj vědomí jednotlivců a posun celé společnosti na vyšší stupeň evoluce.  

Evolucio a jeho aktivity tvoříme organicky, krok za krokem, bez nátlaku a síly. Používáme racionální myšlení spolu s intuicí a inspirací. Pro mě osobně je naslouchání intuici základem rozhodování a směřování v mém životě. Bez něj by Evolucio nevzniklo. Naslouchání vnitřnímu hlasu mě po celý rok ubezpečuje, že jsem na správné cestě.

Nesmírně si vážím toho, že mě moji kolegové přijali jako lídra Evolucia. Postupné objevování toho, co znamená a obnáší leadership samořízené evoluční organizace, je zkušenost, za niž jsem obzvlášť vděčná.

Co bylo těžké

Možná to bude znít idealisticky a pro někoho i nevěrohodně. Ale opravdu jsem za ten rok nezažila žádnou skutečně těžkou chvíli. Nenastal jediný moment, kdy bych litovala, že jsem do tohoto dobrodružství šla, kdy bych cítila frustraci nebo zklamání.

Samozřejmě jsme zažili několik vypjatějších momentů, kdy se projevilo ego a diskuse byla bouřlivější, než bylo užitečné. Bylo jich naštěstí jen pár a byly důležité. Protože i takové situace jsou nutnou součástí vzájemného poznávání a zrání týmu.

Párkrát jsem také zažila pocit, že bychom měli dělat víc a postupovat rychleji. Vždy jsem se ale po pár hodinách uklidnila a poslechla svůj vnitřní hlas, který mi říká, že jsme přesně tam, kde máme být, a že vše jde tím správným tempem. Nové projekty přijdou, až bude jejich čas.

Co dál

V dalším roce pokračuje práce na stavění vnitřní organizace Evolucia – tvorba dalších potřebných dohod a rolí.

Pracujeme na vytváření nových projektů a programů, na jejichž realizaci se velmi těším. Stejně jako na další nadšené, obohacené lidi, kterým vneseme do jejich životů i organizací inspiraci a energii.

Samozřejmě bude důležité i nastartovat příjmy, bez nichž by Evolucio nemohlo naplňovat svůj záměr.

Profesionalizujeme rozrůstající se platformu kolem Evolucia. Zavádíme potřebné nástroje pro komunikaci a spolupráci. 

Děkuji svým kolegům Lence, Míše, Markovi, Simoně, Jankovi a Pavlínce za všechno, co jsme spolu zatím prožili. Za spolutvoření, učení se jeden od druhého, za radost, lásku, vytrvalost. Děkuju jim za jejich energii, znalosti, zkušenosti a víru v úspěch. A těším se na vše, co nám přinese druhý rok.

Eva Vejvodová