Zážitky z druhého Evolucio Campu

Co mi dal druhý Evolucio Camp? Hluboký, intenzivní, těžko popsatelný zážitek. Přesto se pokusím ho vyjádřit. Slova, která mi přicházejí na mysl, jsou sounáležitost, propojení, láska, podpora, uzdravování, povzbuzení, bezpečný prostor, v náruči přírody, blahodárná společnost zvířat, živná půda, energie, život. To vše jsem si užívala během dvou dní naplněných sdílením, poznáváním a učením.

Co jsem poznala nového

Především pestrou skupinu zajímavých a inspirujících lidí. Každý přinesl jiné zkušenosti, znalosti, svůj  příběh. Navzdory různorodosti se nám rychle podařilo otevřít se, propojit se a vytvořit příjemné, bezpečné prostředí. Významně k tomu přispěl program Campu, který se nesl v duchu energie lásky ve spolupráci a kterým nás jemně a laskavě provázeli naši průvodci Lenka Papadakisová, Martin Halíř a Honza Bím.

Nejvíc mě zaujal Dragon Dreaming. Není to nová epizoda Hry o trůny, ale metoda projektového designu používaná k tvorbě a realizaci projektů. Proč právě tento název? Dreaming znamená snění, které je důležitou součástí tvorby projektu. Každý člen týmu do něj přináší celé své já a svůj „sen“ – své poslání, volání, které se skrze něj chce naplnit. Spojením snů všech členů týmu vzniká sen společný, k jehož realizaci se všichni zavazují. Dragon – drak je symbolem překážek a rizik, která mohou projekt ohrozit. Tým si v počátku i průběhu projektu zvědomuje „draky“ a společně pracuje na jejich vyřešení.  Dragon Dreaming má spoustu dalších zajímavých aspektů, se kterými nás seznámil Martin Halíř – propagátor metody a jeden z mála lidí u nás, kteří ji znají a umí aplikovat v praxi. Je to velmi zajímavý nástroj uplatnitelný ve všech oblastech. V Evoluciu se s ním v blízké době seznámíme víc do hloubky a rádi přispějeme k jeho rozšíření.


Nejsilnější momenty

Sdílení v kruhu (councilu). Zažila jsem ho už několikrát a vždy to byl silný zážitek. Tentokrát jsme sdíleli osobní příběhy spojené či inspirované tématem energie lásky ve spolupráci a také klíčové momenty našich životů, které nás nejvíce formovaly. Je úžasné, kolik se můžeme o lidech dozvědět za pár minut hlubokého naslouchání a sdílení. Kruh toto umožňuje. Je skvělým nástrojem rozvoje spolupráce v týmu.

Poprvé jsem si mohla vyzkoušet sdílení tématu lásky ve spolupráci s tak velkou skupinou lidí. Jsem za to vděčná. Potvrdila jsem si, že je to téma, na které se mám zaměřit a že jsem připravená pokročit v tom dál. Martin Halíř nás učil, že „sen“ se pozná podle toho, že je pro nás zpočátku těžké mluvit o něm nahlas. Máme obavu, že nebudeme pochopeni, že budeme znít směšně nebo trapně. Tyto obavy zmizí, když jsme připravení začít sen naplňovat. Já jsem teď přesně v tomto bodě. Už nemám zábrany vyslovit slovo láska v pracovním prostředí nebo v kontextu byznysu. Už nemám obavy, že to bude znít divně, nepatřičně nebo „ezo“. Protože vnímám a zažívám, že láska ve svých různých podobách (laskavost, soucit, respekt, štědrost, přijetí, vděčnost či odpuštění) je zdrojem všeho, co se ve spolupráci daří. Nejen dobrých vztahů, radosti, sounáležitosti, podpory a pomoci. Je také zdrojem nečekaných nových řešení, která vznikají, když přijímáme bohatost různorodosti, když se otevřeme dobru a hojnosti života a když si za všech okolností přejeme nejvyšší dobro pro všechny zúčastněné.

Velkou dávku lásky jsem si odnesla z večerních tanců dávných tradic, které nás učila Petra Sedláková. Bylo to krásné, radostné, povznášející. Stejně jako čas strávený s koňmi, který je pro mě vždy velmi speciální a vzácný.

Emotivní chvíle přišly i v závěru Campu při loučení s lidmi, které jsem znala jen osmačtyřicet hodin, a přesto jsem cítila velkou blízkost a spojení. Bylo hřejivé vidět, jak odjíždějí povzbuzení, naplnění energií, inspirací, touhou zlepšovat a měnit, co už je překonané, co neslouží jim samým nebo v systémech a komunitách, v nichž pracují. Každý si přijel pro něco jiného a odjížděl s tím, co potřebuje pro svou další cestu.

Poděkování a pozvání

Děkuju všem zúčastněným za krásný zážitek a těším se na další setkání.

Velké díky posílám Lence Papadakisové, hlavní tvůrkyni a průvodkyni Campem. Martinovi Halířovi za seznámení s Dragon Dreaming, Honzovi Bímovi za provázení kruhem, Petře Sedlákové za tanec, zpěv a podporu v celém průběhu Campu. Svým kolegům Míše Skalníkové, Simoně Benešové, Páje Lášticové a Markovi Vichovi za realizaci a podporu. Jardovi Chroňákovi a jeho ženě Alici za jejich podíl na programu Campu a za léčivé, unikátní prostředí farmy, které budují s láskou a respektem k přírodě a životu.

Vás, kteří jste dočetli až sem, zvu na příští setkání průkopníků nových forem spolupráce. Bude v podobném duchu i programu jako to poslední. Sejdou se ale opět noví lidé, kteří přinesou své zkušenosti a svůj příběh, a vytvoří tak nový zážitek.

Těším se na vás.

Eva Vejvodová