ZROZENÍ NOVÉHO

Současná situace a to, jak na ni reagujeme, ve mně probouzí mnohé pocity. Jedním z nich je soucit se všemi, kdo  jsou či budou epidemií negativně zasaženi, dalším je vděčnost. Vděčnost je emoce s ohromnou pozitivní silou. Její kultivování zlepšuje náš psychický stav a přináší nám do života mnoho dobrého. To věděli už mystikové před tisíci lety. Dnes na téma vděčnosti naštěstí nenarazíme jen v duchovní literatuře nebo náboženských rituálech. Dostává se do širokého povědomí díky lidem, kteří sdílejí osobní zkušenost, i díky vědcům, kteří sbírají data o jejím pozitivním dopadu na náš život a vztahy.

Za co jsem vděčná právě teď? Za vše dobré, co současná krize přinese a co nám dává už teď. Za lekce, které nás poučí, za vlnu solidarity a nezištné pomoci, za možnost zastavit se a přehodnotit životní i podnikatelské priority, za čas s blízkými i prostor pro učení se nových věcí. Dá se očekávat, že blízká budoucnost nebude lehká. Utržíme ztráty lidské i materiální. Nepochybuji ale, že pandemie přinese i mnoho pozitivního. Beru ji jako další stimul, který nás vytrhuje ze zajetých kolejí. Otevírá naše myšlení, ukazuje, že problémy současného světa je nutné řešit novými přístupy, z vyšší úrovně vědomí. Dává nám příležitost postoupit na spirále evoluce o stupeň výš. Tedy začít vnímat a prožívat svět jinak než dosud. Nacházet příležitosti, nápady a řešení, které jsme dosud neviděli nebo odmítali. Osobně prožít úžasnou změnu, kterou do našich životů přináší síla solidarity, laskavosti a soucítění s druhými.  Za to jsem velmi vděčná.

Mnozí z nás si teď testují připravenost na neobvykou situaci, flexibilitu a schopnost přicházet rychle s účinnými řešeními. V oblasti práce, spolupráce a vzdělávání jsme svědky i účastníky bezprecedentního masového experimentu. Pracujeme doma, schůzky, porady, dokonce i školní vyučování probíhají online. Dosavadní konkurenti společně tvoří řešení pro boj s koronavirem a zdarma je nabízejí občanům a institucím. I největší skeptici, kteří dosud odmítali poskytnout svým lidem možnost práce z domova, teď zjišťují, že důvěřovat je možné. Že autonomie nevede u většiny lidí ke snížení výkonu, ale naopak posiluje osobní zodpovědnost a vnitřní motivaci, jejíž je základní součástí.

Autonomie, osobní zodpovědnost, důvěra a schopnost reagovat na rizika i příležitosti jsou základní aspekty samořídících tyrkysových organizací. Věřím, že současná situace povzbudí zájem o samořídící modely o zrychlí jejich nástup v praxi. Těším se, že vzniknou nové zajímavé projekty, inovace a řešení. Že se zvýší zájem lidí o získání nových znalostí a hlavně o osobní růst v emocionální a duchovní oblasti. Staré ustoupí novému. Nebude to snadné, ale bude to stát za to.