Dragon Dreaming a evoluce spolupráce

Zážitkový workshop 8. - 10. března 2023

Přijďte si pro nástroje a inspiraci pro nové formy spolupráce
a spolutvoření ve vašich projektech, týmech a organizacích.

Seznámíte se s filozofií metody projektového designu Dragon Dreaming, která slouží tvorbě udržitelných, smysluplných projektů
a pomáhá rozvoji spolupráce založené na tealových/tyrkysových principech.

Budete mít příležitost vyzkoušet si nástroje pro uplatnění metody v praxi. 

Budeme věnovat prostor vašim projektům a záměrům v jakékoli
fázi realizace. Podíváme se na ně optikou Dragon Dreamingu
a podpoříme jejich další rozvoj.

Více o Dragon Dreamingu najdete v e-booku zde a na webové stránce dragondreaming.org.

Proč se zúčastnit

 • Už jste se s metodou Dragon Dreaming potkali a chcete proniknout hlouběji, objevit nové inspirace a vhledy.
   
 • Metodu znáte jen z doslechu či teoreticky a máte zájem
  ji zažít.
   
 • Chcete tvořit projekty udržitelně, abyste zažívali radost
  ze smysluplné spolupráce namísto frustrací a vyčerpání.
   
 • Jste leader týmu, organizace, projektu nebo komunity
  a chcete zvýšit kvalitu spolupráce a zapojení lidí.
   
 • Máte projekt, k jehož realizaci chcete přizvat další lidi.
   
 • Hledáte inspiraci, jak spoluprací přispívat k dlouhodobé prosperitě jednotlivců, týmu či organizace i celé planety.
   
 • Chcete se obohatit o nové, evoluční metody a přístupy pro spolupráci ve vašem týmu či projektu.

Co si odnesete

 • Porozumění filozofii Dragon Dreaming, jejímu potenciálu a přínosu pro úspěšnou realizaci udržitelných projektů.
   
 • Nástroje a inspiraci aplikovatelné v každodenní praxi.
   
 • Inspiraci a návod pro týmovou práci založenou na spolutvorbě a naplňování společného záměru v přirozené        rovnováze a s respektem k potřebám všech zúčastněných.
   
 • Seznámení se zajímavými, inspirativními lidmi.

Témata, na která se zaměříme

Kultura organizace a filozofie Dragon Dreaming - Seznámíme se s principy a filozofií Dragon Dreaming, designem trvale udržitelných projektů založených na WIN – WIN – WIN strategii, vnitřní motivaci 
a pravidle No Compromise.

Projekty a procesy - Poznáme čtyři fáze a klíčové aspekty projektů a ukážeme si nástroje k jejich posílení. Budeme objevovat, jak vrátit
do týmů přirozenou rovnováhu.

Blokády a konflikty - Seznámíme se s dvanácti kroky pro nacházení východisek z problémů způsobených nerovnováhou
či blokádou důležitých součástí projektů.

Draci - Poznáme pojetí Draků, nebo-li problémů a tenzí v projektech
a procesech a ukážeme si, jak je řešit a integrovat. 

Vaše projekty  - Vytvoříme prostor pro sdílení vašich projektů
a budeme hledat možnosti, jak je podpořit v jejich rozvoji. 

Průvodci workshopem

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie
a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují
s metodami samořízení.
V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny.   Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody 
i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

Takhle mluví o zkušenosti s Dragon Dreamingem Lenka Dočkalová z organizace Sázíme stromy: 

"Poprvé jsem o Dragon Dreamingu slyšela na Evolucio Campu 2021 a ochutnávka, kterou jsme tenkrát od Martina Halíře dostali, mě nadchla.
Prakticky od té doby vyhlížím, kdy k tomu bude v Čechách ucelený kurz či workshop. Kousíček Dragon Dreamingu (fázi snění) jsme si rovnou
v neziskovce Sázíme stromy převedli v posledním roce do praxe a už toto samo o sobě přináší krásné a hmatatelné výsledky. Takže jsem nadšená,
že se blíží možnost dozvědět se o Dragon Dreamingu víc, a hodně zvědavá, kam náš tým může posunout využití dalších DD principů. A co se mně
osobně na tom opravdu líbí, je, že se sice bavíme o pracovním týmu, ale v důsledku to vede k autentičtějšímu a šťastnějšímu životu člověka."

 

MÍSTO KONÁNÍ

BOŽÍ  - regenerační centrum manželů Rozhoňových v náruči Novohradských hor.

CENA

 • Kurzovné 5.000 Kč 
 • Ubytování a strava 2.600 Kč

Nejsme plátci DPH. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky
 

Pokud se chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

Lenka Papadakisová a Martin Halíř

info@evolucio.space
+420 603 843 502