Konference R/Evoluce v organizacích

V říjnu 2019 proběhl první ročník konference zaměřené na sdílení trendů v managementu organizací a šíření evolučních myšlenek, který jsme pořádali s Katedou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V dopolední části se majitelé firem podělili o své zkušenosti, odpoledne strávili účastníci besedami se speakery a na tématických workshopech.  

Kladný ohlas účastníků i speakerů nám potvrdil, že téma evoluce organizací rezonuje a čím dál více lidí je otevřených novým přístupům.