PRŮVODCI SETKÁNÍM

Poslechněte si, co říkají průvodci a hosté k tématu spirituality v byznysu, a přečtěte si o nich více v krátkých profilech. 

Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny. Podporuji změnu
z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu
k životu, moudrosti přírody i moderních poznatků neurověd
a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem
a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

Jan Školník

Renesanční filantrop, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska. 

Více o Janovi:

Čeho lze dosáhnout trpělivostí - TEDex Prague 2017
Představení Jana v pořadu České televize

Jan Hábl

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je manžel, otec, pedagog a komeniolog.
Po studiích filozo­fie výchovy při University of Wales působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), Na charakteru záleží, problém učitelnosti dobra (2020), I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. P. Mervart 2015), Aby člověk neupadal v nečlověka (nakl. P. Mervart 2015), Učit (se) příběhem. (Host 2013), 
On being human(e) (Wipf&Stock 2017).

Zajímavé odkazy:
Lidskost není docela ztracena 
https://www.uhk.cz/cs/osoba/1526/jan-habl
https://janhabl.cz

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie
a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují s metodami samořízení.
V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

Vladimír Volráb

je husitský farář v Děčíně a ústecký vikář a zároveň národní koordinátore a učitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci (WCCM).

Rozhovor s Vladimírem
(rozhovor začíná v 12 minutě).

Hana Bernardová

je průvodkyně poradních kruhů, je činná v Nadaci Pro půdu, tlumočí a překládá.  Přeložila knihy Krásnější svět je možný, naše srdce to ví Charlese Eisensteina a Aktivní naděje - Joanny Macy a Chrise Johnstonea.

"Půda je pro mne jeden z orgánů těla živé planety. Součást zázraku, který umožňuje život tady na Zemi."

www.nadacepropudu.cz


 

Ondřej Sedláček

Designér života, lektor, alchymista. Práci s myslí i tělem se učil přímo od mnichů v Himalájích a ve Wudangských horách, kam se dostal díky práci jako UX designer. Design studoval v Dánsku, od té doby byl součástí několika start-upů a nyní podniká v oblasti osobního rozvoje.

Na setkání nás provede tématem Shadow work a pomůže nám poznat a osvobodit naše temné stránky, které nás v životě i byznysu mohou sabotovat.

Ondrův podcast na téma Muži, ženy, vztahy a práce s myslí a Design proti změně klimatu.
 

Eva Vejvodová

"Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. Věnuji se tématu evoluce vědomí jednotlivce a jejích projevů v podobě a kvalitě lidské spolupráce. Aktivně podporuji sdílení zkušeností a inspirace mezi lidmi a organizacemi. V roli průvodce či mentora jim pomáhám objevovat
a zkoušet nové formy spolupráce postavené na přirozené hierarchii
a sdílení moci, na otevřenosti a lidskosti, na regenerativním přístupu
k životu a světu.  

Ve spolupráci v Evoluciu i s lidmi kolem něj nacházím příležitosti nezbytné pro můj vlastní vývoj i rozvoj týmů, jichž jsem součástí. Pokud takové příležitosti přijmeme, otevírá se nám cesta růstu, učení, objevování a vytváření něčeho smysluplného a zcela nového.

Před několika lety jsem dostala největší dar, který mi byl kdy dán. Objevila jsem duchovní rozměr své existence a začala ho aktivně vnímat a rozvíjet ve všech stránkách svého života."

Více o Evě

Jan František Bím

"Putuji a provázím krajinami vnějšími i vnitřními,
vedu meditace, různé kruhy a semináře,
provázím přechodovými rituály."

Více o Janovi na jan.bim.cz
 

Kamila Němečková

"Jsem kulturoložka a z interdisciplinárního pohledu se zabývám tématem nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality a novým postmaterialistickým paradigmatem. Přednášet na téma spirituality jsem začala v letech 2007–13 na Katedře kulturologie UK. V roce 2016 jsem vydala publikaci Kapitoly k nenáboženské spiritualitě. Ve svých přednáškách, rozhovorech a článcích pro odbornou i laickou veřejnost se v rámci mezioborového dialogu dlouhodobě angažuji v opětovném zahrnutí spirituálního rozměru do mapy naší reality.
Jako terapeutka provádím druhé jejich individuačním procesem, tedy cestou k sobě, k porozumění vlastnímu příběhu a nevědomých programů z dětství a naplnění svého života smyslem."

kamilanemeckova.cz
 

Ondřej Krása

Jako kouč a facilitátor pomáhá lidem, týmům i organizacím.

"Přicházející budoucnost nejlépe naplníme tím, že se spojíme s naším skutečným potenciálem. Tato cesta má dvě tváře, většinou potřebujeme impulz z venku, abychom objevili nové vnitřní možnosti, jak žít a pracovat. Jedním z hlavních úkolů v životě je rozvinout svoje osobní povolání. Náš život je dar, je sice mnoho možností, kým můžeme být, ale nakonec jde o to naplnit náš skutečný potenciál. Ten se může projevit v mnoha zaměstnáních, ale je to spíše o způsobu, jak světu přinášíme naše hodnoty a dary."

Více o Ondrovi na www.krasafacilitace.cz