PRŮVODCI 8. EVOLUCIO CAMPEM

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny.   Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím
z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem
a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

"Pracoval jsem ve vedení rostoucí organizace jako projektový manažer. Postupně se stal zástupcem ředitele a ředitelem zodpovědným za poskytování odborných služeb. Prošel školením v tradičním projektovém managementu, agilním managementu a Sociokracii. V roce 2017 jsem absolvoval intenzivní kurz Dragon Dreaming na ostrově Brač s Ulrike Reimann. Od té doby s Ulrike spolupracuji na školeních 
a facilitacích v týmech a Dragon Dreaming využívám při konzultační činnosti v organizacích. Původním povoláním jsem klinický psycholog. Prošel jsem psychoterapeutickým výcvikem v Gestalt terapii a pracoval na Psychiatrické klinice jako klinický psycholog a psychoterapeut v komunitní terapii závislostí.
Po svém působení v managementu jsem se vrátil do klinické praxe a aktuálně pracuji jako klinický psycholog v Centru duševního zdraví, terénní psychiatrické službě pro lidi s vážným duševním onemocněním. Se svojí ženou pečuji
o permakulturní zahradu v podhůří Orlických hor. Jsem hudebník."

Jan František Bím

"Putuji a provázím krajinami vnějšími i vnitřními,
vedu meditace, různé kruhy a semináře,
provázím přechodovými rituály."

Více o Janovi na jan.bim.cz

Eva Vejvodová

"Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. Věnuji se tématu evoluce vědomí jednotlivce a jejích projevů v podobě a kvalitě lidské spolupráce. Aktivně podporuji sdílení zkušeností a inspirace mezi lidmi a organizacemi. V roli průvodce či mentora jim pomáhám objevovat a zkoušet nové formy spolupráce postavené na přirozené hierarchii a sdílení moci, na otevřenosti a lidskosti, na regenerativním přístupu 
k životu a světu.

Pomáhám týmům i jednotlivcům otevřít komunikaci, prohloubit důvěru a vztahy a tvořit vizi. Provázím je nastavením rozhodování a definováním rolí a jejich
vazeb v samořízeném / přirozeně hierarchickém uspořádání."  
Více o Evě