V dalším dílu seriálu vás zveme na zajímavý exkurz do svobodných škol, které využívají prvky samořízení. Průvodci nám jsou Táňa Kadlecová, ředitelka Montessori školy Mozaika, a Vláďa Dobeš, spoluzakladatel kladenské svobodné demokratické školy Donum Felix. 

Ce se v rozhovoru dozvíte:

  • Co přivedlo Táňu a Vláďu k budování školy jako svobodné, samořízené organizace.
  • Jak se daří uplatňovat principy sociokracie v praxi. 
  • Jak jsou jejich školy vnitřně organizované a jak se samořízení projevuje v konkrétních činnostech včetně
    rozhodování nebo stanovování cílů.
  • Co se jim v praxi osvědčilo a co jsou největší výzvy.

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.

Táňa Kadlecová
Když jsem jako dítě prožívala naplňující dny v turistickém a později skautském oddíle, začalo mě fascinovat vzdělávání propojené se soužitím a vírou v hodnoty. Začala jsem si své postřehy, přání a vize zapisovat v sešitu nadepsaném Jak bude vypadat moje škola. Bylo mi 13. Od té doby se má vize hodně měnila a zpřesňovala, své jasné obrysy měla před třinácti lety. Nyní jsem více než deset let zakladatelkou a ředitelkou Montessori školy Mozaika, jejíž hlavním cílem je podpora a rozvoj lidství. Tvoříme pro děti od narození do 15 let a pro jejich rodiny láskyplné Montessori prostředí, díky kterému mohou děti v každému věku maximálně rozvíjet své možnosti. Jsme komunitní škola, ve které děti i žáci rozvíjejí dary a možnosti, které jako lidské bytosti mají, tak, aby vykročili na životní cestu seberealizace a tvořili fungující společnost, ve které se lidem dobře daří. Náš tým je neustále na cestě seberozvoje. Aby to bylo možné, využíváme prvky samořízení.

Vladimíř Dobeš
Spoluzaložil svobodnou demokratickou školu Donum Felix, která se učí fungovat jako tyrkysová organizace. Škola k tomu používá nenásilnou komunikaci, sociokracii a prvky Holakracie a Vladimír v ní zastává role související s evolučními cíli a organizací školy. Dlouhodobě se zabývá otázkou změny paradigmat ve společnosti, především v byznysu a vzdělávání. Pracoval a pracuje jako zaměstnanec školy, lektor, expert OSN, ředitel neziskové organizace, starosta a folkový zpěvák. Má čtyři děti a dvě vnučky.
Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, environmentální management na Amsterdamské univerzitě a kreativní pedagogiku na pražské DAMU u Ivana Vyskočila. Dlouhodobě spolupracuje s Lundskou univerzitou ve Švédsku.