Věříme, že nové formy spolupráce jsou nezbytné pro řešení výzev a problémů na všech úrovních.  Dosáhneme jich osobním rozvojem jednotlivců, kolektivním učením se, splutvořením, otevřeností a novým přístupem ke stanovování cílů. 

WORKSHOPY A PROGRAMY