Jste rozhodnutí opustit klasický hierarchický model? Chcete, aby vaše organizace fungovala na principech samořízení, lidskosti a naplňování smysluplného záměru? Budeme vašimi průvodci na cestě změny.

  • Pomůžeme vám s introspekcí vašich motivů, potřeb a cílů.
  • Přineseme know-how a zkušenosti z dalších projektů, povedeme schůzky a workshopy.
  • Pomůžeme vám postavit vizi toho, jakým směrem se chcete vydat a kam chcete dojít.
  • Pomůžeme vám identifikovat silné stránky a riziková místa organizace.
  • Pomůžeme vytvořit a zavést nové dohody a pravidla.
  • Pomůžeme lidem v organizaci rozvinout potřebné dovednosti v blasti týmové spolupráce, komunikace a dalších.
  • Propojíme vás s lidmi, kteří procházejí stejnou zkušeností a mohou se o ni podělit.
  • A taky vás povzbudíme v těžších chvílích.

Tipy, jak začít s přechodem k samořízení, najdete v našem článku v blogu