Přijďte si na workshop pro nástroje a inspiraci pro nové formy spolupráce a spolutvoření,
které mění náš přístup k tvorbě projektů i jejich výsledky.

Kladete si otázku, jak zhmotnit svůj sen a přizvat k němu další lidi?
*
Jak realizovat úspěšné projekty?  Jak je tvořit s ohledem na jejich dopad na jednotlivce i celek?
*
Jak vrátit celistvost do života, projektů a organizací?
 

Jak pro spolupráci vytvořit prostředí důvěry a respektovat potřeby
všech zúčastněných?
*
Jak podporovat motivaci, autonomii i zodpovědnost lidí
zapojených do projektu?
*
Pak byste neměli chybět!

Co vám workshop dá

Nový způsob, jakým nahlížet na tvorbu a realizaci projektů.

Seznámení s nástroji Dragon Dreamingu a jejich vyzkoušení
v praktických cvičeních.

Návod pro týmovou práci založenou na spolutvorbě, autonomii a naplňování společného záměru s respektem
k potřebám všech zúčastněných.

Nový pohled na vtažení lidí do spolupráce, na posílení vztahů, sounáležitosti a kreativity.

Inspiraci pro vaši vlastní praxi, běžící projekty nebo
sny, které čekají na zhmotnění.

Seznámíte se se zajímavými, inspirativními lidmi.

Poslechněte si, co si odvážejí účastníci workshopu, který proběhl v březnu tohoto roku, do své praxe. 

Zveme vás, kdo

Chcete tvořit projekty udržitelně a s přístupem, který zajišťuje naplnění potřeb všech zúčastněných.

Jste leader, mentor nebo průvodce týmu, organizace, projektu či komunity a chcete zvýšit kvalitu spolupráce a zapojení lidí.

Hledáte inspiraci, jak spoluprací přispívat k dlouhodobé prosperitě jednotlivců, týmu či organizace i celé planety.

Místo otázky „Co musím udělat, abych dosáhl …?“
se ptáte „Co se má stát, abych měl pocit, že jsem svůj čas nemohl strávit lépe?“

Věříte, že dobré věci mohou vznikat odspoda nahoru a že
každý se může aktivně zapojit do tvorby společné budoucnosti.

Chcete se obohatit o nové, evoluční metody a přístupy
pro spolupráci ve vašem týmu či projektu.

Poslechněte si, co o Dragon Dreamingu říká Martin Halíř
v rozhovoru s Lenkou Papadakisovou.

Více o Dragon Dreamingu najdete zde a na stránce dragondreaming.org.
 

Na 5. Evolucio Campu v září 2022 jsme se věnovali jedné z fází Dragon Dreamingu - fázi Snění.

Poslechněte si povídání Lenky Papadakisové, Martina Halíře a Lea Crlíka o tom, jak přispívá Dragon Dreaming k propojení se se zdrojem, svým snem, umožňuje sen si udržet a kolektivně žít. 

Co říká o své zkušenosti s Dragon Dreamingem Lenka Dočkalová z organizace Sázíme stromy: 

"Poprvé jsem o Dragon Dreamingu slyšela na Evolucio Campu 2021 a ochutnávka, kterou jsme tenkrát od Martina Halíře dostali, mě nadchla.
Prakticky od té doby vyhlížím, kdy k tomu bude v Čechách ucelený kurz či workshop. Kousíček Dragon Dreamingu (fázi snění) jsme si rovnou
v neziskovce Sázíme stromy převedli v posledním roce do praxe a už toto samo o sobě přináší krásné a hmatatelné výsledky. Takže jsem nadšená,
že se blíží možnost dozvědět se o Dragon Dreamingu víc, a hodně zvědavá, kam náš tým může posunout využití dalších DD principů. A co se mně
osobně na tom opravdu líbí, je, že se sice bavíme o pracovním týmu, ale v důsledku to vede k autentičtějšímu a šťastnějšímu životu člověka."

Témata, na která se na workshopu zaměříme

Kultura organizace a filozofie Dragon Dreaming - Seznámíme se s principy a filozofií Dragon Dreaming, designem trvale udržitelných projektů založených na WIN – WIN – WIN strategii, vnitřní motivaci a pravidle No Compromise.

Projekty a procesy - Poznáme čtyři fáze a klíčové aspekty projektů a ukážeme si nástroje k jejich posílení. Budeme objevovat, jak vrátit
do týmů přirozenou rovnováhu.

Blokády a konflikty - Seznámíme se s dvanácti kroky pro nacházení východisek z problémů způsobených nerovnováhou či blokádou důležitých součástí projektů.

Draci - Poznáme pojetí Draků, nebo-li problémů a tenzí v projektech a procesech a ukážeme si, jak je řešit a integrovat. 

Vaše projekty  - Vytvoříme prostor pro sdílení vašich projektů a budeme hledat možnosti, jak je podpořit v jejich rozvoji. 

Průvodce workshopem

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie
a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují
s metodami samořízení.
V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

CENA, TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Setkáme se v prvním čtvrtletí 2024. Přesný termín, místo a cenu brzy oznámíme.  
 

Pokud se chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

E-mail: eva.vejvodova@evolucio.space
Telefon: +420 602 117 978