Krátké představení metody slovy Martina Halíře

"První myšlenky o Dragon Dreaming vznikaly v rámci disertační práce John Crofta, který si jako zkušený projektový manažer kladl otázku „Jak to, že jsou některé projekty úspěšné a jiné ne?“. 

Aby se dobral odpovědi, vypůjčil si myšlenky systémových přístupů vycházejících z prací Gregoryho Batesona a inspiroval se jimi. A tak začaly vznikat základy teorie 4 fází projektů a jejich přechodových prahů. A také první návrhy aktivit pro praxi.

Nsledně John Croft integroval principy permakulturní etiky Davida Holmgrena a Billa Mollisona a metodu nazval projektovým designem, aby zdůraznil její systémovou povahu.

Posledním zdrojem inspirace se mu stala kultura domorodých obyvatel Austrálie a původně systémové a kybernetické pojmy nahradila poetičtější jména a také název Dragon Dreaming.  

Původně byl Dragon Dreaming vyvinut pro malé týmy a komunity, avšak nabízí daleko větší potenciál který můžeme společně zkoumat a rozvíjet. Základem je uvědomění, že pokud chceme realizovat skutečně úspěšné projekty, musíme změnit svůj způsob nahlížení na sebe, společnost a svět kolem nás. Inspiraci, jak to udělat, máme všude kolem sebe. V přírodě a filozofii původních obyvatel na všech kontinentech. 

V Croftově domovské organizaci Gaia Foundation West Australia byly s využitím metody Dragon Dreaming  realizovány stovky vládních i nevládních projektů pro místní komunity. Zároveň Croft předal metodu formou workshopů desítkám komunit po celém světě. Těší mě, že Dragon Dreaming má své první příznivce i v České republice."