Na webináři s Evou Vejvodovou jsme mluvli o uplatňování principů samořízení v praxi. O své zkušenosti s budováním samořízené firmy se podělili Mirka Nebuželská, ředitelka a spolumajitelka 22Hlav s.r.o., a Vráťa Kalenda, CEO firmy Applifting. 

Probrali jsme, jaké důvody a motivace je přivedly na cestu samořízení, jak daleko na ní zatím došli i jak snadná či těžká dosud byla. Mirka s Vráťou poskytli skutečně hluboký a konkrétní vhled do svých firem. Popsali příklady fungování samořízení v náboru, onboardingu, odměňování a dalších oblastech. Podělili se o úspěchy i největší překážky, kterým zatím čelili, i o to, co plánují do budoucna.

V Evoluciu zpřístupňujeme evoluční know-how co nejvíce lidem, proto naše webináře poskytujeme bezplatně. Pokud vám přinášejí hodnotu, můžete je podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme.