Dragon Dreaming 

Zážitkový workshop 8. - 10. března 2023

Seznámení s metodou designu trvale udržitelných projektů,
jejichž smyslem je tvorba kultury WIN – WIN – WIN
:

podpora osobního rozvoje lidí zapojených do projektů,
budování a posilování komunit či týmů, 
péče o prostředí, ve kterém žijeme a jsme na něm závislí.

Co vám workshop dá

Poznáte východiska a nový způsob, jakým nahlížet na běžné činnosti v projektech.

Seznámíte se s nástroji Dragon Dreamingu pro design
a realizaci projektů a vyzkoušíte si je v praktických cvičeních.

Získáte inspiraci pro vaši vlastní praxi, běžící projekty nebo sny, které čekají na zhmotnění.

Získáte návod pro týmovou práci založenou na spolutvorbě 
a naplňování společného záměru s respektem k potřebám
všech zúčastněných.

Seznámíte se se zajímavými, inspirativními lidmi.

Více o Dragon Dreamingu najdete v e-booku zde a na webové stránce dragondreaming.org.

Zveme vás, kdo

 • Chcete tvořit projekty udržitelně a s přístupem, který zajišťuje naplnění potřeb všech zúčastněných.
   
 • Jste leader týmu, organizace, projektu nebo komunity
  a chcete zvýšit kvalitu spolupráce a zapojení lidí.
   
 • Hledáte inspiraci, jak spoluprací přispívat k dlouhodobé prosperitě jednotlivců, týmu či organizace i celé planety.
   
 • Místo otázky „Co musím udělat, abych dosáhl …?“
  se ptáte „Co chci, aby se stalo, abych měl pocit, že jsem svůj čas nemohl strávit lépe?“
   
 • Věříte, že vše, co děláme, má přesah do našeho osobního života, společenství a prostředí v němž žijeme (v širším pojetí Země).
   
 • Chcete se obohatit o nové, evoluční metody a přístupy pro spolupráci ve vašem týmu či projektu.

Témata, na která se zaměříme

Kultura organizace a filozofie Dragon Dreaming - Seznámíme se s principy a filozofií Dragon Dreaming, designem trvale udržitelných projektů založených na WIN – WIN – WIN strategii, vnitřní motivaci a pravidle No Compromise.

Projekty a procesy - Poznáme čtyři fáze a klíčové aspekty projektů a ukážeme si nástroje k jejich posílení. Budeme objevovat, jak vrátit
do týmů přirozenou rovnováhu.

Blokády a konflikty - Seznámíme se s dvanácti kroky pro nacházení východisek z problémů způsobených nerovnováhou či blokádou důležitých součástí projektů.

Draci - Poznáme pojetí Draků, nebo-li problémů a tenzí v projektech a procesech a ukážeme si, jak je řešit a integrovat. 

Vaše projekty  - Vytvoříme prostor pro sdílení vašich projektů a budeme hledat možnosti, jak je podpořit v jejich rozvoji. 

Průvodci workshopem

Martin Halíř

"Vystudoval jsem psychologii a atestoval jako klinický psycholog. Prošel jsem školením v metodách Sociokracie
a Dragon Dreaming, kterým se věnuji také jako konzultant
a propagátor. Společně s Ulrike Reimann se v projektu Emotionskultur podílím na práci s týmy, které experimentují
s metodami samořízení.
V předchozích letech jsem působil jako psychoterapeut v programech pro závislé na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poté jsem byl 16 let v užším vedení neziskové organizace na pozicích projektového manažera, zástupce ředitele a odborného ředitele. Vyučoval jsem lékařskou psychologii, učil řadu kurzů věnujících se psychoterapii a systémům péče o duševní zdraví."

Lenka Papadakisová

"Zabývám se tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradní kruhy a mastermindové skupiny.   Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody 
i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání.
Jsem spoluzakladatelkou a spolutvůrkyní Evolucia. Založila jsem a vedla vzdělávací společnosti Kredo, Expertis a platformy Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy."

Takhle mluví o zkušenosti s Dragon Dreamingem Lenka Dočkalová z organizace Sázíme stromy: 

"Poprvé jsem o Dragon Dreamingu slyšela na Evolucio Campu 2021 a ochutnávka, kterou jsme tenkrát od Martina Halíře dostali, mě nadchla.
Prakticky od té doby vyhlížím, kdy k tomu bude v Čechách ucelený kurz či workshop. Kousíček Dragon Dreamingu (fázi snění) jsme si rovnou
v neziskovce Sázíme stromy převedli v posledním roce do praxe a už toto samo o sobě přináší krásné a hmatatelné výsledky. Takže jsem nadšená,
že se blíží možnost dozvědět se o Dragon Dreamingu víc, a hodně zvědavá, kam náš tým může posunout využití dalších DD principů. A co se mně
osobně na tom opravdu líbí, je, že se sice bavíme o pracovním týmu, ale v důsledku to vede k autentičtějšímu a šťastnějšímu životu člověka."

 

MÍSTO KONÁNÍ

BOŽÍ  - regenerační centrum manželů Petry a Martina Rozhoňových v náruči panenské přírody Novohradských hor.
 

CENA

 • Kurzovné 5.000 Kč 
 • Ubytování a strava 2.600 Kč

Nejsme plátci DPH. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky
 

Pokud se chcete na něco zeptat, napište nám nebo zavolejte. 

Těšíme se na setkání.

Lenka Papadakisová a Martin Halíř

info@evolucio.space
+420 603 843 502