CO JSME ZAŽILI NA 5. EVOLUCIO CAMPU

Tři dny objevování, experimentování a tvoření vize
unikátní metodou projektového designu Dragon Dreaming pod laskavým a zkušeným vedením Lenky Papadakisové a Martina Halíře.

Tři kruhy snění O zemi, ve které chceme žít, v nichž jsme tvořili
vizi Srdcem a intuicí. S hravostí, fantazií, se zapojením emocí, 
levé i pravé mozkové hemisféry, mužské a ženské energie.

Spolupráci, sdílení a spolutvoření v tealovém duchu -
samořízeně, v přirozené hierarchii bez nadřazenosti,
v otevřenosti, respektu, lásce​​​ a přijetí. 

Zkušenost hlubokého naslouchání a sdílení v kruhu v atmosféře důvěry a podpory. 

Čas v objetí živlů. Krásná svítání, prosluněné dny osvěžené občasným deštěm, chladnou vodu v jezírku i studené noci přicházejícího podzimu. Děkujeme, Matko Přírodo.

CO NÁM CAMP DAL

Inspiraci metodou Dragon Dreaming pro leadership, spolupráci
a tvoření našich vlastních vizí a projektů.
.
Objevení síly a bohatství snění pro (nejen) tvorbu vizí a udržitelných projektů. 

Zkušenost s nasloucháním hlasu Srdce, který přinesl
mimo jiné tento vzkaz: "Svět je v pořáku. Zaměřme se na lidi."
A tedy i každý na sebe. Svým já tvoříme okolní svět.
Buďme tedy tou změnou, kterou chceme ve světě žít. 

Seznámení s lidmi, se kterými se můžeme navzájem podpořit.

Prožitek mocné energie skupiny.
Radost ze sdílení, objevování, spolu-tvoření.

Posílení energií na naši další cestu. 

CO BYLO ZÁMĚREM 5. CAMPU

Žijeme v čase velkých výzev, jejichž řešení vyžaduje nový, integrální, životodárný přístup k tvorbě vizí a projektů i k jejich naplňování.
Tento přístup potřebuje nejen otevřenou mysl a vůli, ale především napojení na hlas a kvalitu Srdce.

Tvoření Srdcem, jedna z klíčových schopností Tealové úrovně spolupráce, přináší kvalitativně jiná řešení a inovace,
které jsou udržitelné a v souladu s potřebami celku.

Zažít tvoření Srdcem a odnést si tuto zkušenost do své práce a života bylo hlavním záměrem našeho setkání.

Inspirací pro tvorbu Srdcem nám byla metoda projektového designu Dragon Dreaming a především její část Snění.
Zámerem bylo objevit potenciál snění a důvody i způsoby, proč a jak ho integrovat do tvorby vizí v životě i práci. 

A přenést inspiraci z prožitku společného snění O zemi, ve které chceme žít
do svého dalšího života, spolupráce, leadershipu a svých vizí.
 

PROGRAM 5. CAMPU

Celým Campem nás s moudrostí, vnímavostí a laskavostí provázeli Lenka Papadakisová, spoluzakladatelka Evolucia a tvůrkyně konceptu
a programu Campu, a Martin Halíř v roli průvodce metodou Dragon Dreaming. Více o Martinovi zde.

1. DEN: 15:00 - 19:00

SPIRIT V LEADERSHIPU - seznamujeme se a sdílíme

Vzájemně jsme se obohatili sdílením zkušeností a praxí rozvíjejících naši schopnost naslouchat vedení Srdce, Spiritu, evolučního záměru. 

Prozkoumali jsme, co pro každého z nás Spirit znamenáa jak vnímáme a prožíváme jeho vedení ve svém životě. 

Večer jsme společně oslavili podzimní rovnodennost tanci dávných tradic.

2. DEN: 9:30 - 18:00

SNĚNÍ O ZEMI, V JAKÉ CHCEME ŽÍT - učíme se prožitkem

V návaznosti na předchozí den jsme objevovali sílu snění. Inspirovali jsme se metodou projektového designu Dragon Dreaming a jeho fází Snění. 

Snění jsme poznali jako výzvu integrovat naši hravost, fantazii, tvůrčí potenciál a intuici do způsobu, jakým vytváříme vizi. Společně jsme snili o zemi, ve které chceme žít. 

Večer jsme věnovali "Dračímu kruhu".  Draci jsou v  Dragon Dreamingu rizika a překážky na cestě k naplnění vize. V kruhu jsme sdíleli své osobní draky a způsoby, jak jim čelíme. Bylo to hluboce lidské, otevřené, propojující. Jako vždy kruh projevil svou moc, která otvírá srdce a umožňuje lidem poznat se způsobem, který v běžném životě nezažíváme.
 

Dragon Dreaming je nejen metoda projektového designu, ale i jedinečná filozofie vycházející z teorie systémů a tradic původních obyvatel Austrálie, spočívající na třech základních principech:

  • osobní růst
  • vytváření společenství
  • služba Zemi 

Umožňuje společně a vědomě utvářet vizi Země, na které chceme žít. A hledat cesty, jak se naše sny mohou stávat skutečností.

Esencí metody je znovunapojení - návrat k dovednostem, které všichni máme, a přesto málo používáme - intuici, imaginaci, emocím, 
k zapojení pravé mozkové hemisféry, kterou jsme, především v pracovních záležitostech, opustili. Zapomínáme snít a spoléháme 
na mnohem více racionální plánování. Tím se ale ochuzujeme o řadu zdrojů – hravost, intuici či představivost, čímž se vytrácí spontaneita
a radost z tvoření a spolupráce. Dragon Dreaming se je proto snaží integrovat zpět do našich projektů a života.

Druhý den Campu jsme experimentovali se znovunapojením na tyto zdroje a jejich integrací do levo-hemisférového myšlení.
V rámci tvorby vize země, ve které chceme žít, projdeme fází Snění, důležitou částí Dragon Dreamingu, v niž vznikají zárodky udržitelných projektů.

Co je snění a proč stojí za to integrovat ho zpět do našich životů a projektů?
Snění je jednou ze čtyř organických fází procesu tvorby života. Odpovídá mu roční období zimy. Jeho základní kvalitou je vnímání světa bez omezení a bez hranic. Světa fantazie a intuice, emocí a srdce. Snění je proces, v němž rozšiřujeme své vnímaní, integrujeme všechny své části, kvality a talenty. Pomáhá nám dostat se do kontaktu se svou tvůrčí energiií a aktivovat ji. 

3. DEN: 9:30 - 15:00

 JAK PŘENÉST ZKUŠENOST SNĚNÍ DO ŽIVOTA
A ZAPOJIT OSTATNÍ DO NAŠICH VIZÍ

Formou kruhů a open spacu jsme sdíleli zkušenosti. 

Vytvořili jsme dvě skupiny, které se budou dále potkávat v kruzích Bytí a Živých míst. 

V 15:00 jsme se rozloučili.

KDE JSME SE SEŠLI

Už počtvrté jsme zavítali na rodinnou farmu Hůrka v Písku 
Jardy a Alice Chroňákových.  Je to krásné místo, které má duši.  Zkušenost z předchozích Campů potvrzuje, že spojení s přírodou
a zvířaty prohlubuje zážitek ze setkání a obohacuje jeho přínos.
Jarda dává do budování farmy srdce, u každého zvířete i rostliny je vidět, jak mu záleží na tom, aby se měly dobře. I tentokrát se nám
zde podařilo vytvořit atmosféru sounáležitosti a hlubokého sdílení.

Adresa:
Rodinná farma Hůrka
Hůrka 64, Písek
www.rodinnafarmahurka.cz

Děkujeme všem za krásný zážitek a těšíme se na příští setkání. 

Lenka Papadakisová, Míša Skalníková a Eva Vejvodová

Kontakt: 
eva.vejvodova@evolucio.space
+420 602 117 978


ECHO PŘEDCHOZÍCH SETKÁNÍ

Všechny čtyři předchozí Campy přinesly hluboký zážitek propojení, sounáležitosti a podpory. Společně jsme vytvořili bezpečné, laskavé prostředí pro sdílení, poznávání a učení v různých tématech. Sešly se pestré skupiny lidí s různými zkušenostmi, zaměřením, potřebami a příběhy. Každý si na Camp přijel pro něco jiného a každý odjížděl s tím, co potřeboval pro svou další cestu. 

Podívejte se na fotky a krátké video ze 4. Campu s podtitulem Přechody, přerody a plnění snů, na němž jsme se věnovali tématu nových forem spolupráce a leadershipz.  Více o programu najdete na linku níže.

OHLASY NA 2. A 3. EVOLUCIO CAMP

Reakce účastníků

"Úžasný prožitek a zážitek."

"Děkuji moc za skvělou organizaci, kombinaci teorie a praxe, zážitek sdílení, netlačení, laskavosti, velké inspirace, vytvoření příjemné a tvořivé atmosféry. Přeji, ať se láska šíří dál, děláte to skvěle."

"Přínosné, inspirativní, příjemné, intimní a s mnoha "aha" momenty. Rád se zúčastním zase."

"Jsem nabitá inspirací, energií, nápady."

"Odvážím si víc, než pro co jsem si přijel."

"Spousta pohledů na business, na život, na rodinu, osobní rozvoj."

"Udělala jsem velký krok k realizaci svého snu, to jsem nečekala."

"Člověk to tady pocítí celým tělem a může si najít svou vlastní cestu."
"Mohu si tu dovolit být sám sebou."


"Moc děkuji za zajímavá témata (Dragon Dreaming, etika v týmech, ...) a spoustu "uvědomění si."

"Prožila jsem tu svůj sen potkat se v bezpečném prostředí s lidmi, od kterých se budu moci navnímat na své pocity a směry, které se mnou rezonují." 

"Bylo to příjemné vytržení z "běžného" života. Příjemní lidé, prostředí, příroda, pohoda. Klidná a nabíjející atmosféra."

 

FOTOGALERIE VŠECH PŘEDCHOZÍCH CAMPŮ