Setkání lidí, lídrů, podnikatelů a majitelů firem, kteří hledají nové přístupy 
a přináší duchovní principy do svého byznysu.

Buďte inspirací i vy, pojďte sdílet své zkušenosti a tvořit společně
nové paradigma pro vedení nejen vaší firmy.

Žijeme v čase převratných změn a velkých výzev na kolektivní i individuální úrovni. Stále více lidí si uvědomuje,
že dosavadní paradigma byznysu zaměřené na tvorbu zisku za každou cenu není nadále udržitelné. 
*
Vnímáme nutnost změny postojů a přístupu k tomu, jak žijeme, spolupracujeme, tvoříme své vlastní já
a jeho propojení s vyšším celkem, s tím, co nás přesahuje.
*
Oblast podnikání je důležitým polem pro tuto změnu, firmy jsou jejím silným hybatelem.
Vědomí lídři vytvářejí podmínky podporující vývoj jednotlivců i celých systémů.
Jdou příkladem, ukazují sílu spojení srdce a mysli, spiritu a hmoty.

Dokážeme se propojit a tvořit novou společnost?

Pojďme sdílet, jak žijeme a tvoříme byznys s přesahem. Jaké ingredience nově objevujeme. 
Myšlenky, které nás ovlivňují, zkušenosti, na kterých rosteme. Výzvy, které máme před sebou.

Pojďme objevovat nové vzorce a paradigmata byznysu. 
Společně hledat odpovědi na otázky, které si klademe.

Jak naplňovat principy, které jsou ve své podstatě jednoduché, ale není snadné je žít? 
*
Jaké kvality má byznys, když je v něm přítomná spiritualita? 
*
Jaké výzvy a příležitosti to přináší lidem, firmám, světu?
*
Jakou roli hraje charakter člověka v byznysu a které jeho aspekty je nutné kontinuálně kultivovat?

 

Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi s našimi průvodci Lenkou Papadakisovou, Janem Školníkem a Martinem Halířem. 

Těšit se můžete na hosty profesora Jana Hábla, kulturoložku
Kamilu Němečkovou, husitského faráře Vladimíra Volrába
a dokumentaristu Viliama Poltikoviče
.

Průvodci diskusí a kruhů budou kromě Lenky a Martina také Jan Bím, Ondřej Krása, Hana Bernardová, Ondřej Sedláček a Eva Vejvodová.

Více se o průvodcích a hostech dozvíte v galerii.
Najdete v ní také krátké rozhovory na téma spiritualita v byznysu.

Co říkají průvodci a hosté k tématu spirituality v byznysu (více rozhovorů v galerii)

KDYŽ SE LIDÉ PROPOJÍ, POSILUJÍ TÉMA, KTERÉ NESOU

Budeme objevovat, experimentovat, tvořit, meditovat, putovat v krásné broumovské krajině a čerpat inspiraci.
Každý z nás bude aktivním spolutvůrcem.

Budeme sdílet zkušenosti a praxi osobního duchovního vývoje a jeho dopadu na kvalitu leadershipu, spolupráce
a výsledky firmy. Prozkoumáme vzorce podnikání, které nás formovaly a už neslouží, a ty, které nově uvádíme
do života. Ponoříme se do hloubky, zažijeme moudrost a energii skupiny a poradních kruhů. Propojíme a posílíme
evoluční pole, v němž vznikají nové formy spolupráce a udržitelného byznysu.

22. - 24. 5. 2023
začátek ve 12:00,
konec ve 14:00

Klášter Broumov

10.000 - 15.000 Kč
Zvolte si svou cenu

42+ 
účastníků, lídrů, podnikatelů

CO ZAŽIJEME

1. DEN - SEZNAMUJEME SE, OSLAVUJEME, MEDITUJEME

13:00 - 19:00

Začneme Oslavou našeho setkání. Vzájemně se seznámíme sdílením příběhů z naší osobní cesty. Společně vytvoříme rámec setkání, které otevřeme tématem Evoluce vědomí, byznysu a spirituality s Evou Vejvodovou a Kamilou Němečkovou. Celým programem nás budou provázet Lenka Papadakisová a Martin Halíř. 

Otevřeme kruhy sdílení:

 • S naším hostitelem Janem Školníkem, podnikatelem
  a filantropem, zakladatelem Agentury pro rozvoj Broumovska otevřeme téma Cesta filantropie.   
   
 • Vladimír Volráb, husitský farář a učitel křesťanské meditace 
  nás pozve k tématu Meditace v každodenním i profesním životě 
  a do praxe bezpředmětné meditace, která „… je cesta, jak
  opustit vlastní myšlenky, obrazy, fantazie a vystavit se realitě skutečnosti.“
   
 • Obohatíme se zkušenostmi z našich meditačních praxí a dalšími metodami čištění mysli, koncentrace a kontemplace. 

20.30 – 21.30 

S Viliamem Poltikovičem si budeme povídat o jeho cestě ke spiritualitě a podíváme se na ukázky z jeho dokumentů „Dalajlama v Buddhových stopách“ a „Šťastny ať jsou všechny bytosti“  - odkaz českých mystiků Míly a Eduarda Tomášových.

2. DEN - NOŘÍME SE DO HLOUBKY, ZKOUMÁME, PUTUJEME

Ráno meditujeme v tichu nebo v pohybu.

9:00 - 12:30

S profesorem a komeniologem Janem Háblem se vnoříme do tématu Charakter člověka a podnikavost.

"Člověk učený, ale nemravný jest břemenem země", říká J. A. Komenský v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Platí to
i v byznysu? Jak se daří byznysu mravnému a nemravnému? Jak se podniká „s charakterem“ a „bez charakteru“? Je-li morální integrita
či charakter zásadní, jak se rozvíjí? Slovy Komenského „znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“?


13:30 – 15:30

 Výběr z možností:

 • Putování do okolních skal s Janem Bímem. “Když jdeš,
  mnohé ti dochází.”
 • Komentovaná prohlídka kláštera
 • Odpočinek, vstřebávání nebo setkávání

16:00 – 19:00

Open space:
Formou paralelních facilitovaných kruhů a deep world café otevřeme témata a hluboké otázky, které si běžně neklademe, budeme sdílet osobní výzvy a postoje.

K diskusím v kruzích otevřeme témata jako:

Definice úspěchu v novém paradigmatu byznysu.
Shadow work -  jak poznat a osvobodit naše temné stránky, které nás v životě i byznysu mohou sabotovat.
Svědomí v byznysu. Rozměr služby. 
Osobní svoboda a volby.

Pracujeme na Zemi a se Zemí, péče o vztah k Bytí na planetě. Země jako  živá bytost a propojená síť vztahů. Anima Mundi a člověk. Co se dnes vlastně děje? Co od nás duše světa chce?

Důvěra vs Nedůvěra. Spolupráce vs. Konkurence. Růst vs. Cykličnost.

Odpovědnost jedince vs. Co není v naší moci. Plynutí vs. Tlak...

20.30 – 21.30

Dle chuti hudba a společné jamování.

3. DEN - SNÍME, HLEDÁME TEZE, UZAVÍRÁME

Ráno meditujeme v tichu nebo v pohybu.

9:00 – 13:00

Kamila Němečková nás provede tématem Nové paradigma ve vědě.
 

Martin Voháňka otevře téma Spiritualita a technologie. 

“Nic velkého nevzniklo bez velkého snu.”
Naše malé společenství se na závěr ponoří do snění pomocí metody Dragon Dreaming. Nevíme, co vznikne, protože nás povede proces,
ale budeme tvarovat sebe sama v kontextu přicházející budoucnosti.

Posbíráme své Aha momenty a položíme si otázku, za jakých předpokladů je možné, aby spiritualita byla přirozenou součástí byznysu, a odpovíme na ni z perspektivy Já  - individualita, My – komunita a Svět – prostředí. 

Setkání uzavřeme sepsáním tezí, které mají potenciál podpořit společenskou změnu.

MÍSTO SETKÁNÍ KLÁŠTER BROUMOV


Klášter Broumov je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce. Inspiruje prohlídkou české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou. Jeho jedinečný genius loci přispěje k atmosféře našeho setkání, pomůže nám jít do nitra sebe samých i společně hledat odpovědi na hluboké otázky.

Ubytováni budeme v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích.

Adresa:
Klášterní 1, 550 01 Broumov

CENA

Vyberte si v přihlašovacím formuláři cenu dle svého uvážení v rozmezí 10.000 kč - 15.000 Kč (nejsme plátci DPH). 
Cena je za program, ubytování a stravu.
Přečtěte si prosim Obchodní podmínky pro akce.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás prosím zde:

Kateřina Krejčí
E-mail: katkrejci@seznam.cz 
Tel: +420 606 311 307