Provázíme organizace, týmy i jednotlivce na cestě k vyšší úrovni spolupráce založené na tealových principech:

SAMOŘÍZENÍ

Organizační model, v němž jsou moc a rozhodování rozdělené mezi všechny členy organizace. Místo hierarchie moci je zde přirozená hierarchie zkušeností, znalostí
a cílů.

CELOST

Každý je přijímaný se všemi svými stránkami, může se projevovat ve své přirozenosti a přinášet do spolupráce zkušenosti ze všech oblastí svého života. Integrita a autenticita přinášejí do organizace zdravou energii a kreativitu.

SLUŽBA ZÁMĚRU

Organizace je chápána jako živý systém.
Lidé mu naslouchají a realizují to, jak chce naplňovat svůj záměr. Úkolem lidí není organizaci „řídit“, ale nechávat se vést hlasem záměru, vnímat a reagovat na to, co se děje uvnitř systému a v jeho okolí.

CO DĚLÁME

CO JE NOVÉHO

Výběr z předchozích webinářů

Jak zrychlit inovace, zajistit vysokou úroveň motivace lidí a kvality jejich práce? Josef Hajkr, majitel a ředitel firmy Shine Consulting sdílí  zkušenost s unikátním systémem bonusů, v němž lidé sami rozhodují o tom, jak si celkovou částku rozdělí. Záznam zde.